ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic
นักวิจัย : สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์
คำค้น : bipB , Burkholderia pseudomalle , MNGC , rpoE , stress response
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4580034 , http://research.trf.or.th/node/1639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Bukholderia pseudomallei เป็นจุลชีพก่อโรค melioidosis ซึ่งพบระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย จุลชีพนี้จัดเป็น intracellular bacteria โดยมีลักษณะเด่นเฉพาะคือ สามารถก่อให้เกิดการเชื่อมกันของเซลล์เนื้อเยื่อเป็น multinucleated giant cell นอกจากนั้นยังสามารถทำให้เซลล์ติดเชื้อเกิดการตายแบบ apoptosis ด้วย ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา virulence factor ของ B. pseudomallei ที่นำไปสู่การเกิดพยาธิภาพลักษณะดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตุประสงค์ที่จะศึกษาว่าโปรตีน BipB มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่โดยการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาผลิต B. pseudomallei ที่มีความผิดปกติของยีน bipB แล้วเปรียบเทียบพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในเซลล์ติดเชื้อว่ามีความแตกต่างจาก B. pseudomallei สายพันธุ์ปกติหรือไม่ ผลการทดลองพบ B. pseudomallei bipB mutant สูญเสียความสามารถในการก่อให้เกิด MNGC และการตายแบบ apoptosis ใน macrophage J.774A.1 และมีลักษณะอ่อนฤทธิ์ (attenuated) ต่อการก่อโรคในหนู BALB/c แสดงว่า BipB เกี่ยวข้องกับการเกิด MNGC และการตายแบบ apoptosis ในเซลล์ที่มีการติดเชื้อ กลไกที่ทำให้ B. pseudomallei สามารถปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดในสภาวะแวดล้อมต่างๆ นั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสำคัญของโปรตีน RpoE ที่มีต่อการมีชีวิตของ B. pseudomallei ในสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาผลิต B. pseudomallei rpoE operon mutant จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตภายใต้สภาวะ oxidative stress และภายในเซลล์ฟาโกซัยท์ ผลการทดลองพบว่าโปรตีน RpoE มีความสำคัญต่อการปรับตัวให้มีชีวิตรอดของ B. pseudomallei ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ Burkholderia pseudomallei is the etiological agent of melioidosis which is endemic in southeast Asia and tropical Australia. Uniquely among intracellular bacterial pathogens, B. pseudomallei induce host cell fusion leading to multinucleated giant cell (MNGC) formation in tissue culture models of infection. In addition to MNGC formation, B. pseudomalle is able to induce apoptotic death in infected host cells. The virulence factors contributed to these pathogenic characteristics have not been elucidated. In this study, mutagenesis of B. pseudomallei bipB gene was undertaken. The bipB mutant showed defective in MNGC formation, induction of apoptosis of J774A.1 macrophages and was also significantly attenuated following intranasal challenge of BALB/c mice. It is indicated that MNGC formation and apoptosis in infected host cells is mediated by B. pseudomallei BipB. Little is known about the regulatory mechanisms that determine adaptation of B. pseudomallei to environmental stress. In this study, we investigated the importance of B. pseudomallei RpoE in survival under different stress conditions. To accomplish this, an rpoE operon mutant was constructed by insertion mutagenesis in order to examine its response to osmotic stress and its survival within phagocytic cells. The result demonstrated that the rpoE operon contributes, at least in part, to the survival of B. pseudomallei in stressful environments.

บรรณานุกรม :
สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ . (2549). หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ . 2549. "หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ . "หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ . หน้าที่และความสำคัญของ Burkholderia pseudomallei sctV2 และ bipB genes: การศึกษาหลังยุค genomic. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.