ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)
นักวิจัย : แก้ว ฐานะพัฒนะ , สรญา กิตติโสภณพงศ์ , น้ำทอง พงษ์พันธุ์
คำค้น : ฉนวนความร้อน , เส้นใยพืชที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง , กล้วย , การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แก้ว ฐานะพัฒนะ , สรญา กิตติโสภณพงศ์ , น้ำทอง พงษ์พันธุ์ . (2555). แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
แก้ว ฐานะพัฒนะ , สรญา กิตติโสภณพงศ์ , น้ำทอง พงษ์พันธุ์ . 2555. "แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
แก้ว ฐานะพัฒนะ , สรญา กิตติโสภณพงศ์ , น้ำทอง พงษ์พันธุ์ . "แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555. Print.
แก้ว ฐานะพัฒนะ , สรญา กิตติโสภณพงศ์ , น้ำทอง พงษ์พันธุ์ . แผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อนจากใยกล้วย (TH1715 .ก85 2555). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2555.