ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด
นักวิจัย : วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
คำค้น : จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การโปรแกรมเชิงวัตถุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย ริ้วไพบูลย์ , , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464743 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ตัวแปรเมทอดถูกพัฒนาด้วยจาวา โดยเป็นตัวแปรแบบออบเจคต์ที่สามารถเก็บข้อมูลเพื่ออ้างถึงเมทอดภายในออบเจคต์ใดๆ ตัวแปรเมทอดจะไม่พิจารณาชนิดและคลาสของออบเจคต์ แต่จะพิจารณาที่ชนิดของพารามิเตอร์ของเมทอดที่ถูกอ้างถึง ซึ่งเมทอดนั้นสามารถถูกเรียกให้ทำงานได้ผ่านทางฟังก์ชันที่กำหนดในตัวแปรเมทอด ทำให้การเรียกใช้เมทอดมีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำตัวแปรเมทอดไปใช้ในการสร้างส่วนควบคุมเหตุการณ์และใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมโพเนนท์ในแบบจำลองคอมโพเนนท์ ในงานวิจัยนี้นำเสนอการใช้ตัวแปรเมทอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาให้สามารถสนับสนุนการใช้งานตัวแปรเมทอดในแบบต่างๆ ได้แก่ ตัวแปรเมทอดแบบเดี่ยว ตัวแปรเมทอดแบบหลายจำนวน การเก็บข้อมูลตัวแปรเมทอดในไฟล์และตัวแปรเมทอดสำหรับออบเจคต์ในฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ในงานวิจัยได้สร้างโครงร่างพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรเมทอดสำหรับจาวา ซึ่งจะประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับสร้างคลาสตัวแปรเมทอด กลุ่มของคลาสตัวแปรสำหรับการสร้างเหตุการณ์ และกลุ่มของคลาสคอมโพเนนท์ จากการทดสอบพบว่าการเขียนโปรแกรมในกรณีเดียวกันด้วยเทคนิคตัวแปรเมทอดจะมีการเขียนโปรแกรมที่สั้นกว่าการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีการของจาวามาตรฐาน 1.1

บรรณานุกรม :
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ . (2543). การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ . 2543. "การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ . "การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วชิราวุธ ธรรมวิเศษ . การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.