ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์
นักวิจัย : ธราธร มงคลศรี
คำค้น : Catalyst , Magnesium oxide , metal oxide , organic compound , oxidation reaction , ตัวเร่งปฏิกิริยา , ปฏิกิริยาออกซิเดชัน , สารอินทรีย์ , แมกนีเซียมออกไซด์ , โลหะออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4480010 , http://research.trf.or.th/node/1610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการทำความเข้าใจถึงพื้นฐานกลไกการทำงานของแมกนีเซียมออกไซด์ในการปรับสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ เนื่องจากความรู้ทางด้านนี้มีอยู่จำกัด โดยมีจุดมุ่งงหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ การทดลองเริ่มจากการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานซันออกไซด์ที่มีปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ต่างๆ กันบนตัวรองรับ และนำไปทดสอบความว่องไวด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันสารตั้งต้นที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ แอลกอฮอล์ปฐมภูมิ , ทุติยภูมิ , ตติยภูมิ , โพเพน , โพรพีน , กรดอินทรีย์ และสารประกอบแอนไฮดราย โดยทำปฏิกิริยาในสถานะแก๊สในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 200-500 องศาฌซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ ในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดเบดนิ่งโดยใช้อากาศเป็นตัวให้ออกซิเจน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแมกนีเซียมออกไซด์จะเข้าไปลดความเป็นกรดของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้การออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ไปเป็นสารประกอบอัลดีไฮด์เกิดได้ดีขึ้น ยับยั้งการเกิดดีไฮเดรชันของแอลกอฮอล์เป็นอัลคีน ลดการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอน ในกรณีของกรดอินทรีย์พบว่าแมกนีเซียมออกไซด์ช่วยเสริมการดูดซับกรดอินทรีย์บนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งถ้ามีการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้การเผาไหม้กรดอินทรีย์เกิดขึ้นได้ดีขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกำจัดสารประกอบแอนไฮดรายในแก๊สปล่อยทิ้งจากโรงงานได้ งานวิจัยที่จะทำต่อไปในอนาคตคือการหาแนวทางการนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การทำปฏิกิริยาเผาไหม้สารประกอบแอนไฮดราย เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาได้ The major objective of this project is to understand fundamental mechanism of MgO in modification metal oxide catalysts since knowledge in this field is limited. The final goal of this research is to develop a catalyst which can be used commercially. The experiments began with preparing supported transition metal oxide catalysts with different MgO loading. The catalytic activity of the prepared catalysts was tested using the oxidation of reactants having different functional groups (1 ํ, 2 ํ, 3 ํ alcohols propane, propene, carboxylic acids and anhydrides), The reaction was carried out in a fixed-bed reactor in the temperature range 200-500 ํC. Air was used as oxygen source. The experimental results showed that MgO decreased surface acidity of the catalyst. The oxidation of alcohols to aldehydes was promoted. The dehydration of alcohols to alkene and the combustion of hydrocarbon were inhibited. In case of carboxylic acids, it was found that MgO promoted the adsorption of carboxylic acid on the catalyst surface. Adding an appropriate of MgO could improve the combustion of the organic acids. This finding led to the development of a catalyst for removing anhydrides in effluent gas. The future work is find a new way to reuse used industrial catalyst for the combustion of anhtdrides. Since the reused of used industrial catalyst can reduce the cost of catalyst preparation.

บรรณานุกรม :
ธราธร มงคลศรี . (2548). ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธราธร มงคลศรี . 2548. "ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธราธร มงคลศรี . "ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ธราธร มงคลศรี . ผลของแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติในการออกซิไดซ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.