ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
นักวิจัย : ภัทธีรา อุทัยชนะ
คำค้น : เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือ , ความบกพร่องทางการได้ยิน , การเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ , ดิจิตอลวิดีโอ , โทรทัศน์ทรานซิสเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย ลีลารัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745753 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าเครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือสำหรับผู้พิการทางได้ยินซึ่งจะช่วยเหลือคนหูหนวกในการรับชมรายการโทรทัศน์ เครื่องนี้จะใช้การประมาณค่าแบบไบลิเนียร์ในการขยายหน้าต่างภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 128x128 พิกเซลให้ใหญ่ขี้นเป็น 4 เท่าหรือ 2.25 เท่าของขนาดเดิม ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องขยายวีดิทัศน์นี้ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ วงจรถอดรหัสและเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์สำหรับแปลงสัญญาณวีดีโอรวมในระบบ PAL ไปเป็นสัญญาณแบบดิจิทัลในมาตรฐาน ITU-R BT.656 ที่ความถี่ 27 MByte/s และแปลงกลับมาเพื่อป้อนให้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ส่วนที่สองเป็นกลุ่มของหน่วยความจำ 3 ตัวสำหรับเก็บข้อมูลภาพซึ่งมีทั้งภาพที่ขยายไปบางส่วนและขยายเสร็จแล้ว และส่วนที่สามคือ ชิพ FPGA ซึ่งถูกโปรแกรมให้ทำหน้าที่เป็นวงจรควบคุมการขยายภาพ ชิพ FPGA นี้จะนำภาพที่ถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วมาขยายแบบไบลิเนียร์โดยแบ่งการขยายภาพออกเป็นการขยายภาพทางแนวนอนและทางแนวตั้งซึ่งจะทำงานพร้อมกันแบบไปป์ไลน์และเสร็จภายในเวลา 2 เฟรมภาพหรือ 80 ms นอกจากนี้วงจรนี้ยังทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณอินฟราเรดของรีโมตคอนโทรลสำหรับให้ผู้ชมสามารถกำหนดตำแหน่งภาพภาษามือและอัตราขยายภาพที่ต้องการได้ ตัวควบคุมนี้ใช้ฟลิปฟลอปไปทั้งหมด 616 ตัว และ LUT 959 ตัวซึ่งได้รวมหน่วยความจำแบบสองพอร์ตขนาด 512 ไบต์จำนวน 6 ตัวแล้ว สิ่งประดิษฐ์นี้ให้ประโยชน์อย่างมากกับกลุ่มคนหูหนวกโดยไม่รบกวนการรับชมรายการของคนธรรมดา

บรรณานุกรม :
ภัทธีรา อุทัยชนะ . (2546). เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทธีรา อุทัยชนะ . 2546. "เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทธีรา อุทัยชนะ . "เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ภัทธีรา อุทัยชนะ . เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.