ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ
นักวิจัย : อรัญ อินเจริญศักดิ์
คำค้น : Cyanobacteria , Nitrate transport , Salt stress , การขนส่งไนเตรต , ความเครียดของเกลือ , ไซยาโนแบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4380004 , http://research.trf.or.th/node/1589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการศึกษาการขนส่งไนเตรตเข้าสู่เซลล์ของไซยาโนแบคทีเรียชนิดชอบความเค็ม , อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ซึ่งเจริญภายใต้สภาวะปกติและสภาวะความเครียดของเกลือ โดยทำการตรวจวัดปริมาณไนเตรตที่เหลือในสารละลายด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี พบว่า เซลล์ที่เจริญภายใต้ 2 สภาวะดังกล่าวจับตัวกับไนเตรต โดยมีค่า Ks ที่ไม่แตกต่างกันนัก กล่าวคือมีค่า 416 และ 450 ไมโครโมลาร์ตามลำดับ สำหรับเซลล์ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติและสภาวะความเครียดของเกลือ อย่างไรก็ตามพบว่าความเจริญสูงสุดของการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติมีค่าประมาณ 2 เท่าของเซลล์ที่เจริญภายใต้สภาวะความเครียดของเกลือ การนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของ Na+ ด้วย ทางด้านการศึกษาผลของอิออนต่างๆ พบว่าแอมโมเนียยับยั้งการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ โดยที่การยับยั้งนี้ยยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเติมสารเมไธโอนีนซัลฟอกซิมีนลงไปก็ตาม สำหรับไนไดรด์นั้นพบว่าสามารถยับยั้งการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์แบบแข่งขันโดยมีค่า Ki 84 ไมโครโมลาร์ ในขณะที่คลอไรด์และฟอสเฟตไม่มีผลต่อการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ กลีเซอราลดีฮัยด์ซึ่งเป็นสารยับยั้งกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สามารถลดอัตราการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ ในด้านการศึกษาแหล่งพลังงานของการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์นั้น ทั้งโมเนนซินและอะมิโลไรด์ ซึ่งยับยั้งกระบวนการก่อให้เกิด Na+ และ H+ เกรเดียนท์ตามลำดับ สามารถลดอัตราการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ ในทำนองเดียวกันคาร์บอนิลไซยาไนด์คลอโรฟินิลไฮดราโซน ( ซีซีซีพี ) ซึ่งเป็นสารที่ทำลายแรงผลกดันเนื่องจากโปรตอน สามารถยับยั้งการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ ในส่วนของไดโซโคลเฮกซิลคาร์โบไดอิไมด์ ( ดีซีซีดี ) ซึ่งเป็นสารยับยั้งการย่อยสลายเอทีพีก็สามารถยับยั้งการนำเข้าไนเตรตเข้าสู่เซลล์ นอกจากนั้นยังพบอีกว่าการเติมแหล่งพลังงานจากภายนอกในรูปของกลูโคสหรือแลคเตทสามารถเพิ่มอัตราการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ได้ จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นสามารถบ่งชี้ว่าแหล่งพลังงานในรูปของเอทีพีหรือในรูปของความต่างศักย์ของเคมีไฟฟ้ามีบทบาทต่อการนำไนเตรตเข้าสู่เซลล์ อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา The transport of nitrate by Aphanothece halophytica grown under normal and salt-stress conditions was investigated. Nitrate transpot was monitored by measuring nitrate remaining in the assay medium using an anion-exchange high performance liquid chromatography. Kinetic studies revealed that the affinities of nitrate to naormal and salt-stress cells were not significantly different, Ks= 416 and 450 µM respectively. However, the maximum veolcity of nitrate uptake for normal cells was about 2 foid of that for salt-stress cells. Both cells required the presence of Na+ for the uptake of nitrate. Ammonium inhibited nitrate uptake whereas the presence of methionine sulfoximine was unable to release the inhibition by ammonium. Nitrite was found to competitively inhibit nitrate uptake with a Ki value of 84 µM. Both chloride and phosphate anions had no effect on nitrate uptake. DL-glyceradehyde, an inhibitor of CO2 fixation, reduces nitrate uptake. Monensin inhibited nitrate uptake in concentration-dependent manner suggesting an involvement of a Na+ -electrochemical gradient. Amiloride, an inhibitor of Na+/H+ antriporter, reduced nitrate uptake. Carbonylcyanide-m-chlorophenylhydrazone (CCCP) and N, N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCCD) each severely inhibited nitrate uptake suggesting that a pH gradient generated by H+/ATPase played a role in the transport of nitrate. Exogenously added glucose or lactate led to an increase of nitrate uptake rendering a further support for theinvolvement of ATP and electrochemical potential for the transport of nitrate into A halophytica

บรรณานุกรม :
อรัญ อินเจริญศักดิ์ . (2546). การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรัญ อินเจริญศักดิ์ . 2546. "การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรัญ อินเจริญศักดิ์ . "การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
อรัญ อินเจริญศักดิ์ . การขนส่งไนเตรตของไซยาโนแบคทีเรียมชนิดชอบความเค็ม, อะฟาโนทีคี ฮาโลฟิทิคา ที่เจริญภายใต้สภาวะปกติ และสภาวะความเครียดของเกลือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.