ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553)
นักวิจัย : จีระพงษ์ เครือสนธิ์
คำค้น : อาคารชุด -- ไทย -- นนทบุรี , พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- นนทบุรี , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การเงิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6219
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระพงษ์ เครือสนธิ์ . (2553). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จีระพงษ์ เครือสนธิ์ . 2553. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จีระพงษ์ เครือสนธิ์ . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
จีระพงษ์ เครือสนธิ์ . การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณสะพานพระราม 5 (การวิเคราะห์ด้านการเงิน) (HD7287.67.ท92น7 จ646 2553). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.