ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554) , Paris trade : gold and crude oil futures in India
นักวิจัย : ณัฐธิดา โพธิพันธุ์
คำค้น : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- อินเดีย , ตลาดซื้อขายล่วงหน้า -- อินเดีย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐธิดา โพธิพันธุ์ . (2554). การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ณัฐธิดา โพธิพันธุ์ . 2554. "การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ณัฐธิดา โพธิพันธุ์ . "การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
ณัฐธิดา โพธิพันธุ์ . การใช้กลยุทธ์ Paris trade ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีทองคำและน้ำมันดิบเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในประเทศอินเดีย (HG6024.อ63 ณ633 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.