ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554) , Post-earnings-announcement drift : evidence from Thai SET market
นักวิจัย : ชนาธิป ชลีพันธ์
คำค้น : หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย -- อัตราผลตอบแทน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนาธิป ชลีพันธ์ . (2554). หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชนาธิป ชลีพันธ์ . 2554. "หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชนาธิป ชลีพันธ์ . "หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
ชนาธิป ชลีพันธ์ . หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ post-earnings-announcement drift สำหรับบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 ช36 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.