ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554) , Dose size erode returns in bank and non-bank related active equity mutual fund
นักวิจัย : จุฑาทิพ ตระการบุญชัย
คำค้น : กองทุนรวม -- ไทย -- การจัดการ , การวิเคราะห์การลงทุน -- ไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑาทิพ ตระการบุญชัย . (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จุฑาทิพ ตระการบุญชัย . 2554. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จุฑาทิพ ตระการบุญชัย . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
จุฑาทิพ ตระการบุญชัย . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund กับผลตอบแทนของกองทุน ในกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (HG5750.55.ก35 จ736 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.