ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554)
นักวิจัย : อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย
คำค้น : หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย -- อัตราผลตอบแทน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย . (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย . 2554. "ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย . "ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
อันธิกา ถาวรกิตติวิชัย . ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยค่าสัมพัทธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (HG5750.55.ก3 อ643 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.