ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย
นักวิจัย : อนันตพงษ์ สุขเกษ
คำค้น : เด็กซ์แทรนเนส , เพนนิซิลเลียม , น้ำตาลทราย -- การผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ธนียวัน , สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741307446 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการตรึงรูปเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสจากเชื้อ Penicillium sp. สายพันธุ์ SMCU 3-14 บนผิวของทรายขนาด 16-20 เมช โดยใช้กลูตารัลดีไฮด์ทำหน้าที่เป็นสารช่วยตรึง พบว่า สภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงรูปคือ ใช้กลูตารัลดีไฮด์ 2.5% (โดยปริมาตร) และความเข้มข้นของเดกซ์แทรนเนส 0.1690 มก. โปรตีนต่อกรัมทรายแห้ง โดยทำที่อุณหภูมิห้อง, อัตราการเขย่า 200 รอบต่อนาที สำหรับเวลาและความเป็นกรดด่างที่ใช้ในขั้นตอนการทำปฏิกิริยาระหว่างกลูตารัลดีไฮด์กับทราย และการตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสคือ 120 นาที ที่ความเป็นกรดด่าง 7.0 และ 45 นาที ที่ความเป็นกรดด่าง 4.0 ตามลำดับ คุณสมบัติของเดกซ์แทรนเนสตรึงรูปเมื่อเปรียบเทียบกับเดกซ์แทรนเนสอิสระพบว่าเดกซ์แทรนเนสตรึงรูปมีแอคติวิตีจำนวนจำเพาะคงเหลือ 37 เปอร์เซ็นต์ ความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย โดยสูงขึ้นจาก pH 4.5 เป็น 5.0 และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความเสถียรต่อความเป็นกรดด่างของเดกซ์แทรนเนสตรึงรูปอยูในช่วงแคบตั้งแต่ 3.5-4.5 แต่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิดีกว่าเดกซ์แทรนเนสอิสระยังพบอีกว่า เมื่อเก็บเดกซ์แทรนเนสตรึงรูปไว้ในสารละลาย 0.05 โมลาร์ อะซิเตทบัพเฟอร์ ความเป็นกรดด่าง 4.5 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน จะสูญเสียแอคติวิตีของเอนไซม์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อนำเดกซ์แทรนเนสตรึงรูปมาใช้ไฮโดรไลซ์เดกซ์แทรน ที-2000 ซ้ำแบบต่อเนื่อง ยังคงสามารถรักษาแอคติวิตีไว้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ หลังผ่านการใช้งานไป 10 รอบ ส่วนค่าคงที่ไมคิลิสมีค่าเท่ากับ 12.50 ไมโครโมลาร์ สำหรับสับสเตรทเดกซ์แทรน ที-2000 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าเดกซ์แทรนเนสอิสระ

บรรณานุกรม :
อนันตพงษ์ สุขเกษ . (2543). การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันตพงษ์ สุขเกษ . 2543. "การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันตพงษ์ สุขเกษ . "การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อนันตพงษ์ สุขเกษ . การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.