ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : จันทรา ทากัน
คำค้น : สุนัข -- พันธุ์บางแก้ว , สัณฐานวิทยาสัตว์ , คาริโอไทป์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313047 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วและสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากำเนิดพันธุ์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว มีลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะที่ใกล้เคียงกับ ลักษณะของสุนัขจิ้งจอก สุนัขป่าและสุนัขไทยพื้นบ้าน คือ มีขนและหางใกล้เคียงกับลักษณะของสุนัขจิ้งจอก กะโหลกและสีขน มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของสุนัขป่า และการขดของหางใกล้เคียงกับลักษณะหางของสุนัขไทยพื้นบ้าน เมื่อศึกษาลักษณะโครโมโซมในระยะเมทาเฟส โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวในสุนัขทั้ง 4 พันธุ์แล้ว พบว่าสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สุนัขจิ้งจอก และสุนัขไทยพื้นบ้าน มีจำนวนโครโมโซม 2n = 78 ส่วนสุนัขป่ามีจำนวนโครโมโซม 2n = 80 นอกจากนั้นได้สำรวจศึกษาจำนวน สีขน ลักษณะทั่วไปของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ที่มีเลี้ยงอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ลักษะบางประการของครอบครัวสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และค่าโลหิตวิทยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสุนัขสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

บรรณานุกรม :
จันทรา ทากัน . (2543). สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา ทากัน . 2543. "สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา ทากัน . "สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จันทรา ทากัน . สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.