ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : วิจิตรา สมรรคนัฏ
คำค้น : ข้าว , เครื่องหมายพันธุกรรม , พืชทนเค็ม , แคลลัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนทกานติ วัชราภัย , ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313225 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การชักนำแคลลัสของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์กข 23 จากการเลี้ยงเอ็มบริโอที่เจริญเต็มที่บนอาหารที่ต่างกันห้าสูตร สูตรของสุดารัตน์ นิติวัฒนะ (2538) เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป โดยได้ embryogenic callus ทั้งหมดและแคลลัสที่ได้มีขนาดใหญ่กว่าสูตรอื่น การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มเลือกใช้สายพันธุ์ทนเค็ม (กข23TC7 และกข23TC28) ที่คัดเลือกมาจาก somaclone การศึกษานี้ใช้เทคนิค DAF และ RAPD โดยมีไพรเมอร์ UBC และ CU ตามลำดับ ผลคือ UBC457 (CGACGCCCTG) ให้แถบดีเอ็นเอหนึ่งแถบในข้าวกข23TC7 ที่ต่างจากสายพันธุ์หลัก ซึ่งเมื่อใช้ไพรเมอร์ CU2 (CCACAGCAGT) ได้หนึ่งแถบเช่นกัน ในทางตรงข้ามเมื่อใช้ไพรเมอร์ CU1 (GTTTCGCTCC) พบแถบดีเอ็นเอทั้งในข้าวกข23TC7 และ กข23TC28 แต่ไม่พบในสายพันธุ์หลัก และเมื่อใช้ไพรเมอร์ CU กับลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ทนเค็มและสายพันธุ์หลัก พบแถบดีเอ็นเอเป้าหมายบ้างบางต้น ดังนั้นแถบดีเอ็นเอเป้าหมายนี้น่าจะใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมบ่งบอกความสามารถในการทนเค็มของข้าวกข23 ได้

บรรณานุกรม :
วิจิตรา สมรรคนัฏ . (2543). เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา สมรรคนัฏ . 2543. "เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา สมรรคนัฏ . "เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วิจิตรา สมรรคนัฏ . เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.