ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย
นักวิจัย : อาชนัน เกาะไพบูลย์
คำค้น : AEC , AFTA , WTO , การค้าระหว่าประเทศ , การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , สิทธิพิเศษทางภาษี , อาเซียน , เขตการค้าเสรีอาเซียน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010004 , http://research.trf.or.th/node/1492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยฉบับนี้ประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยกับ ASEAN เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคต ระเบียบวิธีวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อระบุกลุ่มสินค้าที่มีขยายตัวสูง การเปรียบเทียบกับข้อมูลการขอใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรีกับข้อมูลการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินอัตราการใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์ Non-parametric ระหว่างอัตราการใช้ประโยชน์ AFTAกับสิทธิพิเศษทางภาษีที่จะได้รับจากเขตการค้าเสรีเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเลือกขอใช้สิทธิ ทั้งนี้นอกจากนั้นในหลายๆกรณี ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถูกนำมาให้เกิดความกระจ่างผลการดำเนินงานของ AFTA ผลการวิจัยพบว่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ AFTA มีจำกัด ทั้งนี้เพราะการค้าระหว่างประเทศของไทยกับ ASEAN ที่ได้ทวีความสำคัญขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านเป็นการขยายตัวของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนและส่วนประกอบซึ่งอัตราภาษีนำเข้าอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นการขอใช้สิทธิพิเศษฯเพื่อลดภาระทางภาษีจึงมีไม่มากนัก เนื่องจากชิ้นส่วนและส่วนประกอบจะยังเป็นสินค้าสำคัญที่ไทยจะยังคงค้าขายกับประเทศ ASEAN ต่อไปในอนาคต บทบาทของ AFTA จึงยังคงจำกัดต่อไปในอนาคต นัยเชิงนโยบายจากงานวิจัยฉบับนี้ คือ ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยควรให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าภายใต้กรอบพหุภาคีของ WTO ในการเปิดตลาดประเทศคู่ค้า โดยมีเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบ APEC ( Free Trade Area of Asia and the Pacific) เป็นทางเลือกหากการเจรจา WTO ล้มเหลว กรอบการเจรจาภายใต้กรอบระดับภูมิภาค เช่น ASEAN plus 3 หรือ FTA ที่เป็นทวิภาคีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมได้ The research paper is to assess the performance of ASEAN Free Trade Area (AFTA) with a view to formulating prudential trade policy in Thailand. The research methodology involves a systematic analysis of international trade data in order to identify merchandises which experienced a rapid growth. And then, they are compared with preferential trade record to illustrate performance of AFTA i.e. AFTA utilization rate. Finally, the non-parametric approach is employed to examine the relationship between its utilization rate and tariff privileges to gain better understanding of decision to apply for the trade preferential. This is complemented by evidence of firm interviews. Our key finding is that AFTA has a limited contribution to the increasing trade between Thailand and ASEAN neighbors. This is due to the fact that the recent trade between Thailand and ASEAN was driven by the growing importance of trade in parts and components. Their corresponding tariffs were low so that there has no incentive to apply for AFTA trade preferential. They are expected to remain important for the next decade. Therefore, the role of AFTA would remain limited. Policy inference is that Thailand should rely on WTO multilateral trade negotiation for market access. The second best alternative would be the Free Trade Area of the Asia and Pacific (FTAAP). Evidence in this study does not support the recent attempt to maximize a number of bilateral FTA and/or using regionalism because they are unlikely to generate substantial trade creation.

บรรณานุกรม :
อาชนัน เกาะไพบูลย์ . (2551). การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาชนัน เกาะไพบูลย์ . 2551. "การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาชนัน เกาะไพบูลย์ . "การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
อาชนัน เกาะไพบูลย์ . การประเมินผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียนกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.