ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
นักวิจัย : อำไพ สุขบำเพิง
คำค้น : การบันทึกภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม , ท่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741753535 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนขนาดมาตรฐาน 3-6 นิ้ว ในสภาพมีฉนวนหุ้ม ด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี (Computed Radiography) โดยใช้แผ่นบันทึกภาพ (Imaging plate) ของบริษัทฟูจิฟิล์มรุ่น BAS-MS ร่วมกับฉากตะกั่วเพิ่มความเข้มรังสีความหนา 0.25 มม. และประยุกต์ใช้พอตเตอร์-บักกีกริด (Potter-Bucky grid) เพื่อลดผลการรบกวนของรังสีกระเจิงด้านหน้าแผ่นบันทึกภาพ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมประเมินความหนาของผนังท่อจากภาพถ่ายรังสี ในการถ่ายภาพใช้ต้นกำเนิดรังสีแกมมาจากอิริเดียม-192 ความแรง 32 คูรี เปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ชนิดแรงดันไฟฟ้าสูงคงที่ 160 กิโลโวลต์ ขนาดโฟกัส 400 ไมโครเมตร ผลการทดลองพบว่า ภาพถ่ายรังสีของท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้รังสีแกมมาจาก Ir-192 มีความชัดเจนมากกว่าการใช้รังสีเอกซ์ที่แรงดันไฟฟ้า 160 กิโลโวลต์ จากหลอดรังสีเอกซ์ การใช้แผ่นบันทึกภาพให้คุณภาพของภาพถ่ายทัดเทียมกับฟิล์มถ่ายภาพ และมีข้อได้เปรียบในส่วนของสัญญาณภาพระบบเชิงเลข ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความหนาของผนังท่อเพื่อแสดงค่าความหนาทันที จากการใช้โปรแกรมประเมินความหนาที่พัฒนาขึ้นและเลือกอ่านค่าความหนาบริเวณภาพผนังท่อที่ชัดเจน พบว่ามีความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่าน้อยกว่า 5%

บรรณานุกรม :
อำไพ สุขบำเพิง . (2548). การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำไพ สุขบำเพิง . 2548. "การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำไพ สุขบำเพิง . "การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อำไพ สุขบำเพิง . การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.