ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา
นักวิจัย : ฐิตติมา ธัญญานิติ
คำค้น : ซิลิกา , วัลคาไนเซชัน , ยาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , มานิตย์ ช้อนสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743343954 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสี โดยการเติมตะกอนซิลิกา โดยการนำซิลิกาที่ผ่านการบดแล้วในปริมาณต่างๆ มาใช้เป็นสารเสริมแรงในฟิล์มยางจากน้ำยางธรรมชาติ และเปรียบเทียบกับฟิล์มยางที่ไม่เติมซิลิกา รวมทั้งการศึกษาถึงปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในฟิล์มยางภายหลังการเติมซิลิกา จากผลการทดลองการเติมซิลิกาเป็นส่วนผสมในน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีทำให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มยางดีขึ้นพอสมควร ปริมาณโปรตีนในฟิล์มยางที่ได้จะลดลงมาก การปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่สำคัญคือ ค่าความต้านทานการฉีกขาด (Trouser Tear Strength) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเติมซิลิกาในปริมาณที่เหมาะสมคือ 4 phr เนื่องจากอนุภาคซิลิกาทำให้เส้นทางการฉีกขาดหันเหไปทางอื่น จึงจะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นในการฉีกขาด ส่วนปริมาณโปรตีนจะลดลงเหลือเพียง 27 mug/g เมื่อล้างด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 35 ํC และใช้เวลาล้าง 12 นาที การลดลงของโปรตีนคาดว่าเนื่องจากการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ของ ซิลิกา โปรตีนและซิงค์ออกไซด์ ทำให้โปรตีนจำนวนมากไม่สามารถเคลื่อนที่มาที่ผิวของฟิล์มยางได้ ซึ่งจะทำให้ลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดอาการภูมิแพ้สำหรับผู้สวมใส่ที่แพ้โปรตีนในยางธรรมชาติได้

บรรณานุกรม :
ฐิตติมา ธัญญานิติ . (2542). การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิตติมา ธัญญานิติ . 2542. "การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิตติมา ธัญญานิติ . "การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ฐิตติมา ธัญญานิติ . การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มยางที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยรังสีโดยการเติมตะกอนซิลิกา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.