ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม
นักวิจัย : ยอดธง รอดแก้ว
คำค้น : วิชัวไลเซชัน , การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม , หุ่นยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาส จงสถิตย์วัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342079 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4180
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เสนอการจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการ ของผลเฉลยที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม สามารถแสดงการจินตทัศน์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ โครงสร้างคำตอบ การจำลองการทำงานของคำตอบ การวิวัฒนาการโครงสร้างคำตอบ ค่าเฉลี่ยค่าความเหมาะสม ที่ได้จากตัวปฏิบัติการพันธุกรรมต่างๆ เส้นทางที่ถูกใช้งานภายในโครงสร้างต้นไม้ของคำตอบ โปรแกรมทำงานบน X-windows ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux พัฒนาโดยใช้ภาษา C ร่วมกับคลังโปรแกรม GTK และ OpenGL การจินตทัศน์ด้วยโปรแกรมดังกล่าว ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ในการนำข้อมูลกำหนดการเชิงพันธุกรรมมาแสดงผล มีระบบรายการเลือกช่วยให้การใช้งานง่าย และสามารถแสดงผลได้ดีในรูปแบบ 3 มิติ จากการนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเดิม เรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการเชิงพันธุกรรม มาจินตทัศน์ทำให้เข้าใจผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรมดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ตัวปฏิบัติการพันธุกรรมชนิดต่างๆ มีผลต่อการวิวัฒนาการต่างกัน และส่วนของผลเฉลยบางส่วนมิได้ถูกใช้งาน ความถี่ของการทำงานของผลเฉลยสัมพันธ์กับโครงสร้างของคำตอบ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ยอดธง รอดแก้ว . (2542). การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยอดธง รอดแก้ว . 2542. "การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยอดธง รอดแก้ว . "การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ยอดธง รอดแก้ว . การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.