ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม
นักวิจัย : ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์
คำค้น : แผนภาพกระแส , ผังโครงสร้างของโปรแกรม , ซอฟต์แวร์ , วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743335285 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

จุดมุ่งหมายของการทำวิจัยคือ เพื่อพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยแปลงแผนภาพกระแสข้อมูลให้เป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบแปลงและวิธีวิเคราะห์แบบทรานแซกชัน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมได้ นอกจากนี้ เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่พัฒนายังสามารถวัดค่าความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมอดูลของผังโครงสร้างของโปรแกรมได้ในกรณีที่ผู้ใช้ระบุคำอธิบายการทำงานของมอดูลในรูปแบบภาษาในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งค่าความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมอดูลนี้เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพในการออกแบบผังโครงสร้างของโปรแกรม จากผลจากวิจัยที่ได้ เครื่องมือซอฟต์แวร์สามารถแปลงแผนภาพกระแสข้อมูลให้เป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม และสามารถวัดค่าความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมอดูลของแต่ละมอดูลในผังโครงสร้างของโปรแกรมและค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมอดูลของผังโครงสร้างของโปรแกรมได้

บรรณานุกรม :
ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์ . (2542). การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์ . 2542. "การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์ . "การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์ . การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.