ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
นักวิจัย : อุเทน นิตยาธารีกุล
คำค้น : การควบคุมเวกเตอร์ , มอเตอร์เหนี่ยวนำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342109 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

แสดงวิธีการพัฒนาและออกแบบระบบควบคุมเวกเตอร์ แบบควบคุมกระแสไร้เซนเซอร์วัดความเร็วสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยอาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำภายในมอเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณโดยตรง สามารถเข้าใจได้ง่ายในแง่ของการทำงานของส่วนประมาณค่าความเร็ว นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้รวม ระบบประมาณค่าความเร็วเข้ากับระบบควบคุมเวกเตอร์ ทำให้ระบบโดยรวมมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน และเหมาะสำหรับการนำไปสร้างจริง สำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพเราจะอาศัย วิธีการแปลงระบบประมาณค่าความเร็วให้อยู่ในรูปแบบ MRAS ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงเงื่อนไขด้านเสถียรภาพของระบบ และสามารถออกแบบระบบควบคุมความเร็วที่มีเสถียรภาพได้ ในย่านการทำงานที่กว้างและมีผลตอบสนองที่ดีใกล้เคียงกับ ระบบควบคุมเวกเตอร์เดิมที่มีการใช้เซนเซอร์วัดความเร็วได้

บรรณานุกรม :
อุเทน นิตยาธารีกุล . (2542). ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุเทน นิตยาธารีกุล . 2542. "ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุเทน นิตยาธารีกุล . "ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อุเทน นิตยาธารีกุล . ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.