ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย
คำค้น : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เอสเอ็นเอ็มพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมาตร ปิ่นทอง , เดนุชิต กตัญญูทวีทิพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743334742 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้โพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพีในการจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่าย และพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่าย โดยทำงานอยู่บนเครื่องให้บริการมีหน้าที่เป็นตัวบริการเว็บ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดต่อเพื่อจัดการอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมค้นผ่านเว็บ หรือ บราวเซอร์จากเครื่องขอรับบริการ การพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนจัดการอุปกรณ์ซึ่งมีหน้าที่สอบถาม รายงาน และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนจัดการโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี มีหน้าที่สนับสนุนส่วนจัดการอุปกรณ์ โดยอาศัยหลักการของโอเปอเรชันเอสเอ็นเอ็มพี ซึ่งประกอบไปด้วย โอเปอเรชันเก็ต โอเปอเรชันเก็ต-เน็กส์ โอเปอเรชันเซ็ต โอเปอเรชันแทร็ป และโอเปอเรชันเก็ต-เรสปอนส์ ตามข้อกำหนดของอาร์เอฟซี 1157 ซึ่งพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาเพิร์ล 5 สำหรับ วิน 32 ในงานวิจัยได้นำอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายประกอบไปด้วย อุปกรณ์จัดเส้นทาง และอีเทอร์เน็ตสวิช จากหลายผู้ผลิตมาใช้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ซึ่งสามารถรองรับงานจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายด้วยบราวเซอร์ได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการใช้งาน สามารถตรวจสอบ รายงานสถานะ และแก้ไขข้อมูลของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับมิบ-ทู (อาร์เอฟซี 1213) และอามอนมิบ (อาร์เอฟซี 1757) โดยไม่จำกัดสถานที่เรียกใช้งานในเครือข่าย และไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย . (2542). การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย . 2542. "การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย . "การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย . การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.