ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา
นักวิจัย : ชีวภัทร์ พรพิมลมิตร, 2522-
คำค้น : โพลิเมอร์ผสม , โพลิเอทิลีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยากริต ศิริอุปถัมภ์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741734409 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้เป็นการทดสอบหาคอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำหลังการฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณต่างๆ โดยใช้คอมแพทิบิไลเซอร์สามชนิดได้แก่ ยางธรรมชาติโมเลกุลต่ำ ฟทาลิกแอนไฮไดรด์และมาเลอิกแอนไฮไดรด์กราฟต์โพลีเอทีลีน จากการทดสอบการเข้ากันได้ของวัฏภาคยางและโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน พบว่าการใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ทำให้วัฏภาคมีขนาดเล็กลงและประสานกันได้ดีและยืนยันผลความเข้ากันได้ด้วยการหาอุณหภูมิการเป็นแก้วเพียงค่าเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ชนิดต่างๆ สามารถช่วยผสมให้ ยางธรรมชาติกับโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำเข้ากันได้ จากผลการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลจาก ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานต่อการยืดจนขาด ค่าโมดูลัส 100% และความแข็ง พบว่าการใช้ฟทาลิกแอนไฮไดรด์ ปริมาณร้อยละ 1.0ในสัดส่วนของยางธรรมชาติกับโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ 60:40 หลังการครอสลิงค์ด้วยรังสีแกมมาปริมาณ 120 กิโลเกรย์ เป็นสัดส่วนการผสมและปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่สุด สำหรับปริมาณคอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมในสัดส่วนอื่นจะแสดงค่าของสัดส่วนการบวมในตัวทำละลายและดัชนีความเข้มของออกซิเจนสูงสุดที่สามารถลุกติดไฟได้ พร้อมทั้งหาสัดส่วนความเป็นเจลเพื่อยืนยันผลการครอสลิงค์ด้วยรังสีแกมมาในแต่ละเงื่อนไข

บรรณานุกรม :
ชีวภัทร์ พรพิมลมิตร, 2522- . (2548). การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชีวภัทร์ พรพิมลมิตร, 2522- . 2548. "การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชีวภัทร์ พรพิมลมิตร, 2522- . "การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชีวภัทร์ พรพิมลมิตร, 2522- . การเลือกใช้คอมแพทิบิไลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับยางธรรมชาติ-โพลีเอทีลีนเบล็นด์ซึ่งครอสลิงค์โดยการฉายรังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.