ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน
นักวิจัย : ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
คำค้น : mangosteen , sizing , การคัดขนาด , มังคุด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4450046 , http://research.trf.or.th/node/1241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เงานวิจัยนี้เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลไม้แบบจานหมุนและแผ่นกั้นตามหลักวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และสมรรถนะเหมาะกับการใช้งานของผู้ประกอบการขนาดเล็ก วิธีการประกอบด้วย การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมินผลทางวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ผลงานวิจัย สรุปได้ดังนี้ ก) ได้ทำเครื่องต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุนระดับห้องปฏิบัติการที่มีช่องคัดขนาดเป็นแบบ Slope และแบบ Step ผลการทดสอบเครื่องต้นแบบดังกล่าว พบว่า ความแปรปรวนของปัจจัยควบคุมได้แก่ ความเร็วจานคัด จำนวนขนาดที่คัด ช่วงขนาดที่คัด และวิธีการตั้งช่องคัดขนาด ที่อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5% ต่อตัวแปรการทำงานได้แก่ อัตราการคัดผิดพลาดเฉลี่ย CR ประสิทธิภาพการคัดขนาด Ew และ ความสามารถในการคัดขนาด Q ความเร็วจานคัดที่เหมาะสม S = 21 รอบ/นาทีกับช่องคัดขนาดแบบ Stepmax-2 ทำให้ได้ผลการทำงานของเครื่องคัดขนาดดีที่สุดคือ CR = 7.556% , Ew = 93.072% และ Q = 1,059.63 กก/ชม. ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลมังคุดต่อไปร่วมกับโรงงานจักรวาลคาร์เซ็นเตอร์โดยใช้รายละเอียดทางวิชาการของเครื่องต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ เครื่องคัดขนาดผลมังคุด มีขนาดกว้าง 82 ซม. ยาว 82 ซม. สูง 96 ซม. น้ำหนัก 72 กก. ประกอบด้วยโครงเหล็กฉาก 40 มม.x 40 มม. จานคัดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 712 มม., แผ่นกั้นคัดขนาดและมอเตอร์ไฟฟ้า ? HP 220 v. ผลการทดสอบเครื่องต้นแบบโดยโรงงาน ปรากฏว่า ให้ค่า CR = 22.836% และ Q = 1,025.92 กก/ชม. ความเสียหายของผลมังคุดน้อยมาก (0.45%) จำนวนผลมังคุดที่ถูกคัดด้วยเครื่องเป็นที่ยอมรับของพ่อค้ามังคุดตลาดปฐมมงคล จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมระบุว่า จากค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องคัดขนาดมังคุด 18,100 บาท ค่ารับจ้างคัดขนาด 0.08 บาท/กก. จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 46,020 กก./ปี และสามารถคืนทุนได้ในเวลา 6 ? เดือน ผลการทดสอบให้เกษตรกรผู้ปลูกและค้ามังคุด คัดมังคุดเองปรากฏว่า คัดมังคุดได้ 153.383 กก./ชม. CR = 33.676%. This research was to develop a rotating disk fruit sizing machine with board so efficient and appropriate to small entrepreneur. Methodology comprised design, construction, testing, and engineering and economic evaluation. Results could be summarized as follows:- i) a prototype of a mangosteen rotating disk sizing machine – laboratory scale – was made. It is featured by slope and step apertures, Performance test of the prototype indicated that variation of four control factors (ie. rotating disk speed, number of mangosteen size, fruit size range and selected aperture type) significantly affected mean contamination ration CR, sizing efficiency Ew and machine capacity Q at 5% significant level. The most appropriate rotating disk speed was 21 rpm with stepmax2 aperture, resulting the best performance results (ie. CR = 7.56 % , Ew = 93.07% and Q = 1059.63 kg/hr.). The corresponding prototype of mangosteen sizing machine was developed through co-operation of researchers and Jakawal Car Center factory based on specifications of the laboratory prototype. The mangosteen sizing machine is 82 cm. wide, 82 cm long , 96 cm. high and comprise 40 mm. x 40 mm. L-steel beam, 712 mm. diameter rotating disk, sizing board and ? HP. 220 v electric motor. Performance test of the factory prototype showed that CR = 22.84% and Q = 1,025.92 kg./hr. with minimal fruit damage (0.45%). Sized mangosteen was very well accepted by fruit wholesaler at Prathom Mongkol fruit market, Nakornpathom. Engineering economic analysis exhibited that given the mangosteen sizing machine construction cost of 18,100 baht and hiring rate for sizing is 0.08 baht/kg. respectively, break even point and pay back period become 46,020 baht/yr. and 6 ? months. Mangosteen growers and trader could size mangosteen by themselves at the rate of 153.38 k./hr/person with CR = 33.6 %

บรรณานุกรม :
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . (2546). การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . 2546. "การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . "การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.