ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking
นักวิจัย : พานิช เหล่าศิริรัตน์
คำค้น : Benchmarking , กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ , ธุรกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4450005 , http://research.trf.or.th/node/1218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Benchmarking เป็นเครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเพิ่มผลผลิตและเครือข่ายธุรกิจเอกชน ด้วยการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน ดังนั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินโครงการ “สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking” กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และวิธีการทำ Benchmarking ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล Best Practices ของประเทศทาง Internet และที่สำคัญเป็นการสร้างเครือข่าย Benchmarking เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินโครงการดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครบริษัทเข้าร่วมโครงการ 2.การดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน - การคัดเลือกและวิเคราะห์กระบวนการที่ทำ Benchmarking - จัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบ - .แลกเปลี่ยน Best Practices รวมทั้งเลือกบริษัทที่มี Best Practices - การ Site Visit เพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี จากบริษัทที่มี Best Practices - จัดทำและนำเสนอแผนการปรับปรุง (Action Plan) โดยแต่ละบริษัทต้องปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะกับบริษัทตนตามข้อมูล Best Practices ที่ได้รับจากการ Site Visit โดยตลอดการดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในกระบวนการ Benchmarking คือการที่แต่ละบริษัทไม่ค่อยเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลวิธีปฏิบัติ เนื่องจากเกรงว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการมีไม่มากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม สรุปแล้วในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถจัดทำฐานข้อมูล Best Practices ทาง Internet รวมทั้งคู่มือการทำ Benchmarking ตลอดจนการเผยแพร่ผลการศึกษาการดำเนินโครงการที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือเครือข่าย Benchmarking ระหว่างบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร อย่างเป็นระบบ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ Benchmarking is a tool that helps create a productivity process and business network. By comparison of its processes with those of other organizations, the firm acquires information of Best Practices and properly applies them. As a consequence Thailand Productivity in support of The Thailand Research Fund (TRF) initiated a project “Business Performance Excellence with Benchmarking Process”, focusing on organizations in canning food industry. The project has aimed at providing accurate Benchmarking information and method to the target group, making Thailand Best Practices database via internet and, more importantly, establishing Benchmarking network which results in systematic exchange of Best Practices among organizations. The project runs as follows: 1.Project public relation and application 2.Benchmarking Method: - Selection and analysis of Benchmarking process - Preparation of questionnaire - Exchange of Best Practices (including the process of the Best practiced organization selection) - Site Visit - Preparation and presentation of action plan by each participating organizations The prime obstacle of the project is that the attending companies are reluctant to disclose their information for fear of unjust give-and-take. To conclude, what we have obtained from the project are the Best Practices database via internet, Benchmarking manuals and Benchmarking network for exchange data and information among organizations that benefit to increasing competitiveness.

บรรณานุกรม :
พานิช เหล่าศิริรัตน์ . (2547). สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พานิช เหล่าศิริรัตน์ . 2547. "สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พานิช เหล่าศิริรัตน์ . "สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
พานิช เหล่าศิริรัตน์ . สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.