ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)
นักวิจัย : สมชาย สุขสิริเสรีกุล , ดนัย กิตติภรณ์ , สินีรัตน์ พวังคะพินธุ์
คำค้น : พยาบาลไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น , ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น , พยาบาลไทย , ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น , JTEPA , หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , ดนัย กิตติภรณ์ , สินีรัตน์ พวังคะพินธุ์ . (2553). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , ดนัย กิตติภรณ์ , สินีรัตน์ พวังคะพินธุ์ . 2553. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , ดนัย กิตติภรณ์ , สินีรัตน์ พวังคะพินธุ์ . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , ดนัย กิตติภรณ์ , สินีรัตน์ พวังคะพินธุ์ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.