ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ
นักวิจัย : ภาวิณี คณาสวัสดิ์
คำค้น : มะละกอ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420024 , http://research.trf.or.th/node/1184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเงื่อนไขของการเก็บรักษาเปลือกมะละกอ มีความสำคัญต่อการผลิตโปรติเอส เปลือกมะละกอมีโปรติเอสเสมอในขณะที่ไม่เน่า มะละกอดิบเก็บไว้ได้นานถึง 3 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิห้อง ( 30 ํC) การห่อผลหรือการแช่ผลมะละกอในน้ำช่วยยืดเวลาให้เปลือกมีความสด แต่ไม่สามารถเพิ่มแอคติวิตีของโปรติเอส เปลือกมะละกอมีโปรติเอสสูงที่สุดในวันที่เก็บผลจากต้น แอคติวิตีโปรติเอสของเปลือกคงที่ในช่วง 28 วัน ที่ 4 และ –20 ํC ในช่วงอากาศร้อนเปลือกมะละกอจะเน่าได้ในวันที่ 2 ในขณะที่อากาศเย็น ( <25 ํC ) ความสดของเปลือกจะอยู่ได้นานขึ้น 1-2 วัน จากข้อสังเกตพบว่า ผลที่เปียกน้ำก่อนปลอกเปลือก มีผลทำให้เปลือกเน่าได้เร็วขึ้น การเตรียมเปลือกแห้งที่เหมาะสมทำได้โดยอบเปลือกสดที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 60 ํC การเตรียมเปลือกแห้งโดยการทำให้แห้งที่ 55 ํC 10 ชั่วโมง ทำให้เปลือกสูญเสียแอดติวิตีของโปรติเอส 17.91% การเก็บเปลือกแห้งไว้ 28 วันที่ –20 , 4 , 25 และ 35 ํC ทำให้แอคติวิตีของโปรติเอสลดลงเหลือ 75.39 , 64.02 , 60.22 และ 50.26% ตามลำดับ ที่ 35 ํC เปลือกแห้งมีแอคติวิตีโปรติเอสค่อนข้างคงที่นานกว่า 6 เดือน เปลือกจากผลห่ามและสุกมีโปรติเอสใกล้เคียงกัน ( 0.55 และ 0.58 ยูนิต /กรัมเปลือกสด ) ทั้งสองมีโปรติเอสต่ำกว่าเปลือกดิบ ( 0.99 ยูนิต/กรัมเปลือกสด ) ความแตกต่างของแอคติวิตีของโปรติเอสในตัวอย่างน้ำล้างผลนั้น ขึ้นอยู่กับความบอบช้ำบนผิวของผลมะละกอในระหว่างการเก็บจากต้นและการขนส่ง สารละลายที่ล้างผลมะละกอที่ปลอกเปลือกแล้ว 1 กิโลกรัม มีโปรติเอส 293.87 ยูนิต และเนื้อสารทั้งหมด 0.7% โปรติเอสผงละเอียดเตรียมโดยการเติมโซเดียมคลอไรด์ 20% และได้ผลผลิต 86.89% การตรวจสอบด้วยแคโทดิกเจลอิเลคโตรฟอริซีส บ่งชี้ว่า สารละลายน้ำล้างผลมะละกอ ประกอบด้วย ไกลซิลเอนโดเพปทิเดส ไคโมปาเปน เอ และบี ละคาริเคน โปรติเอสจากเปลือกมะละกอสกัดโดยการบดละเอียดในน้ำ ( เปลือกสด : น้ำ = 1:2 น้ำหนัก / ปริมาณ ) การสกัดด้วยการบดละเอียดมีประสิทธิภาพสูงกว่าการแช่เปลือกมะละกอในน้ำเพื่อการผลิตโปรติเอส ยกเว้นสำหรับเปลือกที่ได้จากการเก็บผลมะละกอจากต้นในวันนั้น ซึ่งทำให้การสกัดด้วยวิธีทั้งสองมีโปรติเอสใกล้เคียงกัน สิ่งสกัดนี้ใช้ผลิตโปรติเอสด้วยวิธี 3 วิธี : โดยการตกตะกอนด้วยเอทานอล การตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต-โซเดียมคลอไรด์ และการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพ่นฝอย วิธีแรก โปรติเอสตกตะกอนจากสิ่งสกัดโดยเอทานอล 70% ผลผลิต 6.76 และ 7.42% ได้จากเปลือกสดและเปลือกแห้งตามลำดับ ในขณะที่ปาเปนไม่บริสุทธิ์ที่ได้จากการตกตะกอนยางมะละกอด้วยวิธีเดียวกัน ได้ผลผลิต 88.90% วิธีที่สอง โปรติเอสตกตะกอนด้วยแอมโมเนียซัลเฟต 70% สารละลายอิ่มตัว – โซเดียมคลอไรด์ 35% ตะกอนโปรติเอสจากเปลือกสดและเปลือกแห้งมีผลผลิต 17.16 และ 3.79% ตามลำดับ มีความแตกต่างกับการตกตะกอนปาเปนจากยางมะละกอด้วยแอมโมเนียซัลเฟต 45% สารละลายอิ่มตัว – โซเดียมคลอไรด์ 10% ทำให้เตรียมปาเปนบริสุทธิ์ได้และมีผลผลิต 3 ชนิด สองชนิดในนี้คือ ไกลซิลเอนโดเพปทิเดส และไคโมปาเปน บี ซึ่งพบในปาเปนจากยางมะละกอที่ยังไม่บริสุทธิ์ โปรติเอสอีกหนึ่งชนิดคือโปรตีนที่มีประจุบวกมากกว่าปาเปน SDS-PAGE บ่งชี้ว่าโปรติเอสจากเปลือกมะละกอมีโปรตีนอย่างน้อย 5 ชนิด ซึ่งมีมวลโมเลกุลที่ 45000 , 39811 , 23442 , 21380 และ 14300 ดาลตัน แถบโปรตีนที่ 23442 จัดว่าเป็นมวลโมเลกุลของไกลซิลเอนโดเพปทิเดส และไคโมปาเปน บี วิธีที่สาม โปรติเอสผงละเอียดเตรียมจากสิ่งสกัดจากเปลือกที่มีเนื้อสารทั้งหมด 1.17 – 1.55% การเติมโซเดียมคลอไรด์ 5-20% ทำให้ได้ผลผลิตของโปรติเอสผงละเอียด 93.26-156.55% เปรียบเทียบกับผลผลิตของปาเปนผงละเอียด 106.92% ซึ่งได้จากยางมะละกอโดยไม่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ เครื่องทำแห้งพ่นฝอยที่ใช้ในที่นี้ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยงบประมาณทั้งหมด 200,000 บาท การทดสอบการทำให้เนื้อนุ่ม บ่งชี้ว่าโปรติเอสจากเปลือกมะละกอมีแอคติวิตีหรือความจำเพาะต่อการย่อยโปรตีนในเนื้อหมู ต่ำกว่าปาเปนจากยางมะละกอ ต้นทุนการผลิตโปรติเอสจากเปลือกมะละกอดิบ 1 กิโลกรัม ได้ถูกประเมินราคา การเตรียมโปรติเอสผงละเอียด ตะกอนโปรติเอสวิธีแรกและวิธีที่สอง ได้แอคติวิตีของเอนไซม์ 1,768 , 38.76 และ 19.66 ยูนิต ซึ่งมีราคาทุนการผลิตที่ 303.25 , 120.07 และ 159.67 บาท ตามลำดับ การผลิตโปรติเอสจากเปลือกมะละกอทั้งสามวิธีใช้ต้นทุนสูงกว่าการผลิตปาเปนจากยางมะละกอ

บรรณานุกรม :
ภาวิณี คณาสวัสดิ์ . (2546). การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาวิณี คณาสวัสดิ์ . 2546. "การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภาวิณี คณาสวัสดิ์ . "การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ภาวิณี คณาสวัสดิ์ . การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.