ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : อุรุยา วีสกุล , พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ , ชินชัย มหาแสน , วีรยา ฉิมอ้อย , กิตติยง อัศวรุจานนท์ , สืบศักดิ์ นันทวานิช , เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช , อำนาจ คำพานิช , กีรติ เสนปิ่น , สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม , สราวุธ ลอยวานิช , ดวงทิพย์ ทองมี , Dinoy, Antonio P., Jr.
คำค้น : ซ่อมผิวจราจร , งานบำรุงรักษาผิวจราจร , กรมทางหลวง , โปรแกรมวิเคราะห์สภาพความเสียหายและวิธีซ่อมผิวจราจร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของรายงานจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแผนพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวงให้เหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ จัดทำข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวจราจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนจัดทำข้อมูลให้นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สภาพความเสียหายและวิธีซ่อมบำรุงทางได้

บรรณานุกรม :
อุรุยา วีสกุล , พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ , ชินชัย มหาแสน , วีรยา ฉิมอ้อย , กิตติยง อัศวรุจานนท์ , สืบศักดิ์ นันทวานิช , เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช , อำนาจ คำพานิช , กีรติ เสนปิ่น , สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม , สราวุธ ลอยวานิช , ดวงทิพย์ ทองมี , Dinoy, Antonio P., Jr. . (2550). รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุรุยา วีสกุล , พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ , ชินชัย มหาแสน , วีรยา ฉิมอ้อย , กิตติยง อัศวรุจานนท์ , สืบศักดิ์ นันทวานิช , เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช , อำนาจ คำพานิช , กีรติ เสนปิ่น , สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม , สราวุธ ลอยวานิช , ดวงทิพย์ ทองมี , Dinoy, Antonio P., Jr. . 2550. "รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อุรุยา วีสกุล , พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ , ชินชัย มหาแสน , วีรยา ฉิมอ้อย , กิตติยง อัศวรุจานนท์ , สืบศักดิ์ นันทวานิช , เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช , อำนาจ คำพานิช , กีรติ เสนปิ่น , สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม , สราวุธ ลอยวานิช , ดวงทิพย์ ทองมี , Dinoy, Antonio P., Jr. . "รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
อุรุยา วีสกุล , พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ , ชินชัย มหาแสน , วีรยา ฉิมอ้อย , กิตติยง อัศวรุจานนท์ , สืบศักดิ์ นันทวานิช , เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช , อำนาจ คำพานิช , กีรติ เสนปิ่น , สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม , สราวุธ ลอยวานิช , ดวงทิพย์ ทองมี , Dinoy, Antonio P., Jr. . รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.