ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน
นักวิจัย : สุนทร มณีสวัสดิ์
คำค้น : สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริม , องค์การมหาชน , การปรับเปลี่ยนหน่วยงานราชการให้เป็นองค์การมหาชน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนทร มณีสวัสดิ์ . (2546). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนทร มณีสวัสดิ์ . 2546. "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนทร มณีสวัสดิ์ . "รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
สุนทร มณีสวัสดิ์ . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์การมหาชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.