ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง
นักวิจัย : พิภพ อุดร , พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ , เจษฎา ลีลากิจกุล , ธเนศ จิระเสวกดิลก
คำค้น : Metropolitan Electricity Authority , MEA , ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้า , ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าระบบการให้บริการ , การไฟฟ้านครหลวง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิภพ อุดร , พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ , เจษฎา ลีลากิจกุล , ธเนศ จิระเสวกดิลก . (2544). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิภพ อุดร , พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ , เจษฎา ลีลากิจกุล , ธเนศ จิระเสวกดิลก . 2544. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิภพ อุดร , พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ , เจษฎา ลีลากิจกุล , ธเนศ จิระเสวกดิลก . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
พิภพ อุดร , พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ , เจษฎา ลีลากิจกุล , ธเนศ จิระเสวกดิลก . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการบริการของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.