ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
นักวิจัย : วุฒิสาร ตันไชย , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ธีรเดช ฉายอรุณ , โกวิทย์ พวงงาม , กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , สนิท รวมธรรม , ธีรพรรณ ใจมั่น , สุณิสา เผ่าน้อย
คำค้น : กองทุนหมู่บ้าน , การดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน , Village Fund management , occupation , Village Fund
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิสาร ตันไชย , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ธีรเดช ฉายอรุณ , โกวิทย์ พวงงาม , กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , สนิท รวมธรรม , ธีรพรรณ ใจมั่น , สุณิสา เผ่าน้อย . (2553). ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วุฒิสาร ตันไชย , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ธีรเดช ฉายอรุณ , โกวิทย์ พวงงาม , กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , สนิท รวมธรรม , ธีรพรรณ ใจมั่น , สุณิสา เผ่าน้อย . 2553. "ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วุฒิสาร ตันไชย , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ธีรเดช ฉายอรุณ , โกวิทย์ พวงงาม , กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , สนิท รวมธรรม , ธีรพรรณ ใจมั่น , สุณิสา เผ่าน้อย . "ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
วุฒิสาร ตันไชย , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ธีรเดช ฉายอรุณ , โกวิทย์ พวงงาม , กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , สนิท รวมธรรม , ธีรพรรณ ใจมั่น , สุณิสา เผ่าน้อย . ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.