ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : อุดร อุณหวุฒิ
คำค้น : มังคุด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420001 , http://research.trf.or.th/node/1170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความทนทานของแมลงวันทอง oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) ระยะไข่, หนอนวัยที่ 1, 2 และ 3 ต่อความร้อนวิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ พบว่าไข่อายุ 24 ชั่วโมง ทนทาน ต่อความร้อนมากที่สุด ระดับความชื้นสัมพันธ์ในช่วงแรกของวิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์เป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตายของไข่ โดยอัตราการตายของไข่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อระดับความชื้นสัมพันธ์ของ อากาศร้อนก่อนช่วงก่อนที่อุณหภูมิผลจะถึง 43 องศาเซลเซียส เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ระยะเวลาการอบมังคุดให้ อุณหภูมิผลเพิ่มถึงระดับกำหนดเดียวกัน ซึ่งใช้เวลานานแตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการ ตายของไข่ นอกจากนี้ขนาดผลมังคุดเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการตายของไข่ การศึกษาประสิทธิ ภาพการกำจัดแมลงของวิธีการอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ พบว่าที่อุณหภูมิผล 45 องศาเซลเซียส นาน 1:35 ชั่วโมง สามารถกำจัดไข่แมลงวันทองในผลมังคุดจำนวน 123,823 ฟอง ตายทั้งหมด ซึ่งมีประสิทธิ ภาพได้มาตราฐานของวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืช การศึกษาด้านความเสียหายของมังคุดจากความร้อน พบว่ามังคุดหลังจากผ่านความร้อนวิธีอบไอน้ำ ปรับสภาพความชื้นแล้ว ควรเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส ปริมาณมังคุดในห้องบรรจุผลไม้ ของเครื่องอบควมร้อนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสียหายของมังคุดจากความร้อน จำนวนมังคุดเสียหาย จากความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณมังคุดในห้องบรรจุผลไม้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสีย หายของมังคุดจากความร้อน ควรอบมังคุดขณะที่ภายในห้องบรรจุผลไม้มีปริมาณมังคุดน้ำหนักไม่เกิน 70 กก./ลบม. หรือไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของห้องบรรจุผลไม้ มังคุดสามารถทนทานต่อความร้อนจากวิธีการอบไอ น้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิผล 45, 46 และ 47 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานสูงสุดไม่เกิน 2, 1 และ 0:30 ชั่วโมง ตามลำดับ โดยมังคุดไม่แสดงความเสียหายอย่างรุนแรงจากความร้อน 3 อาการ ได้แก่ อาการผลแข็ง เนื้อแตกเป็นรูพรุน และเนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล The tolerance of eggs and 1th, 2nd and 3rd instar larvae of the oriental fruit fly (OFF), Bactrocera dorsalis (Hendel) in Mangoteen (Garcinia mangostana Linn.) to modified vapor heat treatment (MVHT) were determined to find the most tolerant stage. The results indicated that the stage most tolerant to heat was 24-h-old eggs. The mortality of eggs trended to increase when eggs were subjected to MVHT of higher relative humidity during dry pre- heating period. This indicated the effect of relative humidity during MVHT on egg mortality. However, the differences in heating duration for fruit center temperature to attain a given temperature and holding time had a negligible effect on egg mortality. Furthermore, fruit sizes also appear to have a negligible effect on insect mortality. When MVHT was tested for its effectiveness to destroy the OFF eggs, it was found that none of eggs treated survived after subjecting to MVHT of fruit center temperature 45 ?C for 1:30 h. Baseed on this result, it was propose a minimum of 1:35 h at fruit center temperature of 45 ?C to be evaluated furture as a potential post-harvest Quarantine treatment to disinfest mangosteens of eggs and all larval instars of the OFF prior to export. In large scale confirmatory test of this proposed treatment schedule, none of the treated 123,823 eggs survived. In fruit injury tests, it was found that mangosteens should be stored at temperature between 10-15 ?C after subjecting to MVHT to alleviated thermal injuries. The experiment revealed that heat injuries in mangosteen trended to increase with increasing of loading. It was recommended that mangosteen should be treated with fruit load of approximately 70 kg/cum or 50% of loading capacity to prevent heat injury. The phytotoxicity threshold level of mangosteens to MVHT was determined. The results indicated that mangosteens can withstand MVHT at fruit center temperature of 45, 46 and 47 ?C for up to 2, 1 and 0:30 h., respectively, without injury of 3 following symptoms; pericarp hardening, flesh spongy tissue and flesh browning.

บรรณานุกรม :
อุดร อุณหวุฒิ . (2547). การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุดร อุณหวุฒิ . 2547. "การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุดร อุณหวุฒิ . "การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
อุดร อุณหวุฒิ . การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.