ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักวิจัย : สมคิด เลิศไพฑูรย์ , บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
คำค้น : งบประมาณจังหวัด , โครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ , โครงการพัฒนาตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , Country budgets , MP budget , special budget , Local Administrative organizations
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9748055655 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา . (2541). รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา . 2541. "รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา . "รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541. Print.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , สกนธ์ วรัญญูวัฒนา . รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2541.