ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : เริงสันติ สุดดีพงศ์ , จำนงค์ วงศ์สว่าง , ไพฑูรย์ พิทยชวาล , สลิล สาหร่ายทอง , เสนีย์ แจ่มจรรยา , มนตรี สุวรรณมนตรี , วิรัช พีระเสถียร , มานพ มโนวัฒน์ , ธีระนันท์ เกษะประกร , นิตยา ปัญจมะวัต , อรพรรณ วีระกะลัส , วันชัย ประสาทเขตวิทย์ , สุรชัย ประเสริฐวิกัย
คำค้น : โรงไฟฟ้า , การมีส่วนร่วมของประชาชน , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , การพัฒนาพื้นที่แหล่งผลิตไฟฟ้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เริงสันติ สุดดีพงศ์ , จำนงค์ วงศ์สว่าง , ไพฑูรย์ พิทยชวาล , สลิล สาหร่ายทอง , เสนีย์ แจ่มจรรยา , มนตรี สุวรรณมนตรี , วิรัช พีระเสถียร , มานพ มโนวัฒน์ , ธีระนันท์ เกษะประกร , นิตยา ปัญจมะวัต , อรพรรณ วีระกะลัส , วันชัย ประสาทเขตวิทย์ , สุรชัย ประเสริฐวิกัย . (2544). แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เริงสันติ สุดดีพงศ์ , จำนงค์ วงศ์สว่าง , ไพฑูรย์ พิทยชวาล , สลิล สาหร่ายทอง , เสนีย์ แจ่มจรรยา , มนตรี สุวรรณมนตรี , วิรัช พีระเสถียร , มานพ มโนวัฒน์ , ธีระนันท์ เกษะประกร , นิตยา ปัญจมะวัต , อรพรรณ วีระกะลัส , วันชัย ประสาทเขตวิทย์ , สุรชัย ประเสริฐวิกัย . 2544. "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เริงสันติ สุดดีพงศ์ , จำนงค์ วงศ์สว่าง , ไพฑูรย์ พิทยชวาล , สลิล สาหร่ายทอง , เสนีย์ แจ่มจรรยา , มนตรี สุวรรณมนตรี , วิรัช พีระเสถียร , มานพ มโนวัฒน์ , ธีระนันท์ เกษะประกร , นิตยา ปัญจมะวัต , อรพรรณ วีระกะลัส , วันชัย ประสาทเขตวิทย์ , สุรชัย ประเสริฐวิกัย . "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
เริงสันติ สุดดีพงศ์ , จำนงค์ วงศ์สว่าง , ไพฑูรย์ พิทยชวาล , สลิล สาหร่ายทอง , เสนีย์ แจ่มจรรยา , มนตรี สุวรรณมนตรี , วิรัช พีระเสถียร , มานพ มโนวัฒน์ , ธีระนันท์ เกษะประกร , นิตยา ปัญจมะวัต , อรพรรณ วีระกะลัส , วันชัย ประสาทเขตวิทย์ , สุรชัย ประเสริฐวิกัย . แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.