ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร
นักวิจัย : สมชัย วรานุกูลรักษ์ , ปัทมา ชูทรงเดช , สมยศ จิตติพลังศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชัย วรานุกูลรักษ์ , ปัทมา ชูทรงเดช , สมยศ จิตติพลังศรี . (2541). การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชัย วรานุกูลรักษ์ , ปัทมา ชูทรงเดช , สมยศ จิตติพลังศรี . 2541. "การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมชัย วรานุกูลรักษ์ , ปัทมา ชูทรงเดช , สมยศ จิตติพลังศรี . "การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541. Print.
สมชัย วรานุกูลรักษ์ , ปัทมา ชูทรงเดช , สมยศ จิตติพลังศรี . การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2541.