ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์
นักวิจัย : ชัชชัย พุทซ้อน, 2521-
คำค้น : วัสดุเซรามิก , เฟียโซอิเล็กทริกแทรนส์ดิวเซอร์ , โพลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , ชนะ ผิวผ่อง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741760698 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในการเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) ใช้ผง PVDF 10% โดยน้ำหนัก ละลายในเอน-เมทิลทูไพโรลิโดน นำสารละลายเทใส่ถาดที่จัดระดับแล้วอบที่ 120 องศาเซลเซียส นำฟิล์มที่ได้ตรวจสอบโครงสร้างด้วย XRD เพื่อหาโครงสร้างที่ได้จากการเตรียม ต่อมานำไปยืดให้ยาวขึ้น 3.5 ถึง 4 เท่า ความยาวเดิม นำไปตรวจสอบโครงสร้างด้วย XRD อีกครั้ง ได้ค่ามุม Bragg ของระนาบ (110) และ (200) เท่ากับ 20.46 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับงานของ Das Gupta and Doughty ที่ 20.80 องศา นำฟิล์มไปทำขั้วด้วยการระเหยทอง นำไปจัดขั้วไฟฟ้าด้วยสนามไฟฟ้าตั้งแต่ 40 ถึง 80 MV/m วัดค่าไดอิเล็กทริกของฟิล์มด้วย LCR meter ได้ค่าไดอิเล็กทริก 10.55 ถึง 8.25 ปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริกวัดด้วยอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก d[subscript 33] ที่วัดได้อยู่ในช่วง 2.5 ถึง 4.4 pm/V เปลี่ยนแปลงตามค่าสนามจัดขั้ว

บรรณานุกรม :
ชัชชัย พุทซ้อน, 2521- . (2547). การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชชัย พุทซ้อน, 2521- . 2547. "การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชชัย พุทซ้อน, 2521- . "การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชัชชัย พุทซ้อน, 2521- . การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.