ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : ปิยะพันธ์ จะกอ, 2522-
คำค้น : การเผาไหม้ , แกลบ , ถ่านหิน , ฟลูอิเไดเซชัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769261 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเผาไหม้ร่วมระหว่างแกลบและถ่านหิน จึงได้มีการสร้างเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไรเซอร์ 0.1 เมตร สูง 3.0 เมตรสำหรับการเผาไหม้ดังกล่าว โดยศึกษาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของแกลบและถ่านหินที่จะผสมกัน (ร้อยละ 0, 7.02, 13.11 และ 23.19 โดยน้ำหนัก) สำหรับเผาไหม้ นอกจากนี้ยังมีการผสมหินปูน (สัดส่วน Ca/S เท่ากับ 0, 0.5, 1, 2 และ 3) เพื่อกำจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และผลกระทบจากสัดส่วนแกลบที่ผสมกับถ่านหินและปริมาณหินปูนที่ผสมลงไปต่อองค์ประกอบของฟลูแก๊สได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซต์) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ และแก๊สออกซิเจน รวมทั้งทำการวัดอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ในท่อไรเซอร์ จากการทดลองนี้พบว่าสัดส่วนของแกลบที่สามารถผสมได้มากที่สุดคือร้อยละ 13.11 โดยน้ำหนัก และการผสมแกลบมากขึ้นจะทำให้แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้น ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง และทำให้อุณหภูมิส่วนล่างของท่อไรเซอร์สูงขึ้น ส่วนการเติมหินปูนสามารถลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 80.08 โดยมีสัดส่วนของ Ca/S เท่ากับ 3 และสามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการเติมหินปูนก็ทำให้แก๊สไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ปิยะพันธ์ จะกอ, 2522- . (2547). การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะพันธ์ จะกอ, 2522- . 2547. "การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะพันธ์ จะกอ, 2522- . "การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปิยะพันธ์ จะกอ, 2522- . การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.