ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์
นักวิจัย : ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523-
คำค้น : กล้วยไม้ -- การเพาะเลี้ยง , เครื่องปฏิกรณ์เคมี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315842 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์เป็นประเภทหนึ่งของเครื่องปฏิกรณ์แบบอัดอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของเครื่องปฏิกรณ์แบบบับเบิ้ลคอลัมน์ โดยเพิ่มดาร์ฟทิวบ์เข้าไปภายในคอลัมน์ ทำให้ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในคอลัมน ์จะช่วยพาเอาของเหลวไหลตามขึ้นมา แล้วไหลกลับทางด้านข้าง ดังนั้นสารละลายจึงหมุนเวียนในคอลัมน์โดยไม่ต้องใช้เครื่องกวน จึงไม่มีผลที่เกิดจากการเสียดสีซึ่งเกิดจากเครื่องกวน และการไหลของของไหลไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ทำให้แรงเฉือนต่ำลงทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเชลล์ที่จำนำมา และยังเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยออกซิเจน เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลของออกซิเจนค่อนข้างสูง ในงานวิจัยนี้ได้ทดลองปลูกกล้วยไม้โดยปลูกในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์ นำมาเปรียบเทียบกับวิธีเดิมคือการเพาะในขวดรูปชมพู่บนเครื่องเขย่า แล้วเปรียบเทียบการเจริญเติบโตพบว่า ในการเพาะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์ มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเจริญเติบโตมีขนาดสม่ำเสมอ และมีน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นมากกว่า มีการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนมากกว่า เนื่องจากได้รับอาหารและอากาศเพียงพอกับความต้องการของต้นอ่อน

บรรณานุกรม :
ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523- . (2547). การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523- . 2547. "การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523- . "การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523- . การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.