ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ
นักวิจัย : ภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523-
คำค้น : หมึกพิมพ์ , เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต , หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต , โซล-เจล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพิณ ต่างวิวิฒน์ , พิชญดา เกตุเมฆ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741742479 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้นำโซลที่สังเคราะห์จาก TEOS (Tetraethoxysilane, Si(OC[subscript2]H[subscript5])4) มาใช้ผลิตหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตฐานน้ำ พบว่าหมึกที่สามารถพิมพ์ได้กับเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตเอปสันรุ่น C-60 ได้แก่ หมึกพิมพ์ที่ใช้โซลที่มีอัตราส่วนโดยโมล TEOS:H[subscript2]O:HCl = 1:12.38:0.01 ในปริมาณ 10% และ 15% โดยไม่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบ มีค่าแรงตึงผิว 50.90 mN/m และ 53.50 mN/m ตามลำดับ และความหนืดของหมึกพิมพ์มีค่าอยู่ในช่วง 2.10 ถึง 2.70 mPa s และเพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณโซลในหมึกพิมพ์ที่มีผลต่อการทนทานต่อแสง การทนทานต่อการขีดข่วน และการทนทานต่อน้ำ จึงได้เตรียมหมึกพิมพ์ที่มีโซลในปริมาณ 10% ถึง 70% เพื่อเคลือบผิวลงบนวัสดุพิมพ์ที่เคลือบผิวและไม่เคลือบผิว จากผลการทดสอบการทนทานต่อแสงพบว่า ปริมาณโซลในสูตรหมึก ไม่ส่งผลต่อการทนทานต่อแสง สำหรับการทนทานต่อการขีดข่วนของสิ่งพิมพ์สามารถทดสอบความแข็งของชั้นฟิล์มด้วยดินสอ พบว่าความแข็งของชั้นฟิล์มให้ผลแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุพิมพ์ หมึกพิมพ์ที่มีโซลเป็นส่วนประกอบโดยโซลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อการทนทานต่อการขีดข่วนบนวัสดุประเภทกระดาษ แต่มีผลบนวัสดุประเภทแก้วคือปริมาณโซลที่เพิ่มขึ้นทำให้ชั้นฟิล์มมีความแข็งแรงมากขึ้น สำหรับการทนทานต่อน้ำของสิ่งพิมพ์พบว่าปริมาณโซลที่เพิ่มขึ้นในสูตรหมึกพิมพ์ มีผลทำให้สิ่งพิมพ์ชนิดกระดาษที่ไม่เคลือบผิวและแผ่นพลาสติกที่เคลือบผิวสำหรับพิมพ์อิงก์เจ็ตทนทานต่อน้ำมากขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการทนทานต่อน้ำของสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษเคลือบผิว

บรรณานุกรม :
ภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523- . (2546). การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523- . 2546. "การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523- . "การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ภูภัฏ จรูญวรรธนะ, 2523- . การเตรียมหมึกพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้โซลเป็นสิ่งนำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.