ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน
นักวิจัย : อังคณา สุขวิเศษ, 2519-
คำค้น : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2453-2468. นิทานทองอิน -- ประวัติและวิจารณ์ , คริสตี, อกาธา. เชอร์ลอคโฮล์มส์ -- ประวัติและวิจารณ์ , คริสตี, อกาธา. ปัวโรต์ -- ประวัติและวิจารณ์ , นวนิยายสืบสวนสอบสวน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , ภาวรรณ หมอกยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703058 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาถึงลักษณะของนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิค โดยวิเคราะห์จากนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ นวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน ศึกษาอิทธิพลของนวนิยายชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ ที่มีต่อนวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะตนของนวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน จากการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ นวนิยายชุดปัวโรต์และนวนิยายชุดนิทานทองอิน สรุปได้ว่า นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิค ต้องประกอบไปด้วยเรื่องราวสองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องของคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องที่สองคือการสืบสวนคดีของนักสืบเพื่อคลี่คลายปมปริศนา และเปิดเผยตัวคนร้าย พร้อมทั้งอธิบายถึง สาเหตุในการก่อคดีของคนร้ายในตอนจบ ผลการวิจัยเปรียบเทียบนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนทั้งสามชุดพบว่า นวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน ได้รับอิทธิพลมาจากนวนิยายชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ อกาธา คริสตี นำลักษณะโครงเรื่อง ตัวละคร และกลวิธีในการเล่าเรื่อง จากนวนิยายชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ มาเป็นแนวทาง ในการประพันธ์นวนิยายชุดปัวโรต์ ส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับอิทธิพลทั้งด้านโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และกลวิธีการเล่าเรื่อง ในการพระราชนิพนธ์นวนิยายชุดนิทานทองอิน ถึงแม้ว่าอกาธา คริสตี และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะได้รับอิทธิพลในการแต่งนวนิยายชุดปัวโรต์ และนวนิยายชุดนิทานทองอิน มาจากนวนิยายชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ แต่นวนิยายชุดปัวโรต์และนวนิยายชุดนิทานทองอิน ก็เป็นนวนิยายที่มีลักษณะเฉพาะตนสูง เพราะ อกาธา คริสตี และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นำอิทธิพลที่ได้รับมาผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ในด้านต่างๆ และภูมิหลังทางสังคม และวัฒนธรรมในยุคของตนเข้าไปได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
อังคณา สุขวิเศษ, 2519- . (2544). นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังคณา สุขวิเศษ, 2519- . 2544. "นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังคณา สุขวิเศษ, 2519- . "นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อังคณา สุขวิเศษ, 2519- . นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.