ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม
นักวิจัย : ศิริงาม แผลงชีพ , สุนิตา เข็มทอง
คำค้น : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3268
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้าง PDF file จาก MS Office (Word, Excel, PowerPoint)โดยผ่าน Acrobat Distiller -- การทำ Bookmark -- การสร้าง PDF file จากการสแกนเอกสาร -- การเปลี่ยนแปลงแก้ไข PDF file: การแทรกหน้าเอกสาร (Insert) ; การหมุนปรับหน้าเอกสาร (Rotate) ; การตัดเฉพาะบางส่วน (Crop)

เอกสารประกอบการฝึกอบรมบุคลากรสถาบันวิทยบริการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547

บรรณานุกรม :
ศิริงาม แผลงชีพ , สุนิตา เข็มทอง . (2547). การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริงาม แผลงชีพ , สุนิตา เข็มทอง . 2547. "การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริงาม แผลงชีพ , สุนิตา เข็มทอง . "การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิริงาม แผลงชีพ , สุนิตา เข็มทอง . การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.