ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ
นักวิจัย : เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517-
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340564 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ให้มีการกระจายความคลาดเคลื่อนออกไปเท่าๆ กันตลอดทั้งโดเมนของปัญหาจะทำให้ ได้ผลเฉลยดีที่สุดเทียบกับโครงข่ายที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากัน ซึ่งการที่จะกระจายความคลาดเคลื่อนนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและแรงงานจำนวนมากในการเตรียมข้อมูล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเสนอการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ ซึ่งจะทำการสร้างชิ้นส่วนด้วยวิธีการสร้างสามเหลี่ยมเดอลอเนโดยใช้ฟร้อนคืบหน้า (Advancing Front Delaunay Triangulation) และทำการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบกับผลเฉลยที่ได้จากวิธีการฟื้นตัวเป็นหย่อม (Patch Recovery) พร้อมทั้งปรับขนาดของชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับความคลาดเคลื่อน ด้วยการเพิ่มจุดลงในบริเวณที่มีความคลาดเคลื่อนสูงให้โดยอัตโนมัติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการเตรียมข้อมูลลงได้มาก และได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้โดยมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ในช่วง 1-5 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517- . (2542). โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517- . 2542. "โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517- . "โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517- . โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.