ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน
นักวิจัย : ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ , ศานตี เตชาภิประณัย , พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ
คำค้น : ฟลูออไรด์--การวิเคราะห์ , ยาสีฟัน , ฟลูออไรด์ไอออน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ , ศานตี เตชาภิประณัย , พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ . (2520). การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ , ศานตี เตชาภิประณัย , พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ . 2520. "การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ , ศานตี เตชาภิประณัย , พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ . "การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ , ศานตี เตชาภิประณัย , พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ . การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.