ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ
นักวิจัย : สิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520-
คำค้น : การบีบอัดภาพ , การบีบอัดข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , เว็บไซต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 97403111202 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารภาพสแกนและระบบเรียกคืนผ่านเว็บ ด้านการจัดเก็บเอกสารได้พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่มีชื่อว่า DjVuDocumentOrganizer สำหรับการจัดสร้างเอกสารภาพ DjVu ซึ่งเป็นรูปแบบการบีบอัดที่เหมาะสมกับเอกสารภาพสี จากภาพเอกสารสแกนในรูปแบบ BMP หรือ JPG โปรแกรมสามารถรู้จำตัวเลขหน้าต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในหน้าสารบัญและดัชนีของเอกสารด้วยวิธีการเทมเพลทแมทชิง แล้วใส่การเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าเอกสารภาพที่ต้องการได้ หรือผู้ใช้สามารถใส่การเชื่อมโยงเป็น URL ด้วยตนเองได้ในบริเวณที่ต้องการ โปรแกรมจะจัดเก็บเอกสารด้วยการสร้างเชื่อมโยงระหว่างหน้าเอกสารภาพตามลำดับให้รวมเป็นเล่ม ระบบการเรียกคืนผ่านเว็บ เอกสารภาพทั้งเล่มจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเอกสาร HTML เชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าแรกก็สามารถเข้าถึงเอกสารภาพทั้งหมดได้ด้วยโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเอ็กพลอร์เรอร์ที่ติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารภาพ DjVu ได้ทั้งแบบเรียงหน้า และการเข้าถึงหน้าที่ต้องการทันที ผ่านหน้าสารบัญ และดัชนีไปยังหัวข้อหรือคำที่ต้องการได้โดยตรง และการเรียกดูแบบออฟไลน์หลังดาวน์โหลดเอกสารภาพทั้งหมดมาเก็บไว้ที่เครื่องแล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520- . (2544). ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520- . 2544. "ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520- . "ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520- . ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.