ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว
นักวิจัย : สุพรรณ ฟู่เจริญ
คำค้น : DCIP screening test , Hemoglobin E , KKU-DCIP-Clear
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4030013 , http://research.trf.or.th/node/962
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฮีโมโกลบินอีเป็นฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยมากในเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งพบความชุกประมาณ ร้อยละ 20-30 แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจพบได้สูงถึงร้อยละ 50 ฮีโมโกลบินอีเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งโคดอน 26 ของยีน บีตาโกลบิน (GAG – AAG) ซึ่งทำให้เกิดการแทนที่กรดกลูตามิกด้วยไลซีน ถึงแม้ว่าการเป็น พาหะหรือโฮโมไซกัสของฮีโมโกลบินอีจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ การตรวจพบฮีโมโกลบินอี ร่วมกับยีนบีตาธาลัสซีเมียมักก่อให้เกิดโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงได้ การตรวจกรอง ฮีโมโกลบินอีในกลุ่มประชากรทั่วไปจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อ การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนานี้ได้ศึกษาและ พัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยดัดแปลงวิธีดั้งเดิมที่อาศัย คุณสมบัติของฮีโมโกลบินอีที่ถูกออกซิไดซ์ให้ตกตะกอนได้ง่ายกว่าฮีโมโกลบินชนิดอื่นด้วยสาร ไดคลอโรฟีนอลอินโดฟีนอล (ดีซีไอพี) วิธีที่ดัดแปลงขึ้นใหม่นี้ใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยใช้น้ำยา 2 มิลลิลิตรและใช้เลือดเพียง 20 ไมโครลิตรหรือ ประมาณ 1 หยด ตะกอนฮีโมโกลบินอีที่เกิดขึ้นสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายหลังจากที่ได้ หยุดปฏิกิริยาและกำจัดสีของดีซีไอพีส่วนเกินออกไปแล้ว ผลการทดสอบกับตัวอย่างเลือดบุคคล ทั่วไปรวมทั้งสิ้น 1,307 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าความไว ความจำเพาะ ค่าการทำนายผลบวกและค่า การทำนายผลลบ เป็นร้อยละ 99.8 , 98.3 , 97.2 และ 99.9 ตามลำดับ โดยมีผลบวกปลอมและ ผลลบปลอมเพียงร้อยละ 1.1 และ 0.08 ตามลำดับ วิธีการตรวจดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับการ ตรวจคัดกรองประชากรขนาดใหญ่ตามแผนงานควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย นอกจากนี้ยัง ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปโดยใช้ชื่อว่า KKU-DCIP-Clear reagent kit โดยได้ยื่นขอจด สิทธิบัตรไปแล้วและมีภาคเอกชนรับไปขยายผลเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม Hemoglobin E is the most common abnormal hemoglobin in Southeast Asia including Thailand. While the prevalence of HbE in general Thai population is about 20-30%, its prevalence in some minority groups is as high as 50%. This abnormal hemoglobin is caused by a GAG to AAG transition at codon 26 of ?-globin gene that leads to a substitution of lysine for glutamic acid. Although no clinical symptom is observed with both homozygous and heterozygous HbE, its co-inheritance with ?-thalassemia allele is usually resulted in a clinically severe thalassemia syndrome. Screening of HbE in large population is therefore one of the most important steps in prevention and control of thalassemia in Thailand. In this study, we have developed a simple and rapid screening test based on an oxidatively unstable characteristic of HbE using the dichlorophenolindophenol (DCIP) dye. With this method, HbE is oxidized and precipitated within 15 min at 37 oC using 2 ml reagent and only 20 ?l or one drop of whole blood. The precipitation of HbE molecule with the modified DCIP reagent can be recognized easily by naked eyes after removal of excess DCIP. We have tested this method with 1,307 subjects and detected the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of 99.8, 98.3, 97.2 and 99.9 %, respectively. False positive and false negative rates were only 1.1 and 0.08 %, respectively. The method developed is therefore appropriate for large scale screening program of thalassemia prevention and control. A reagent kit based on this methodology namely; the KKU-DCIP-Clear (patent pending) was developed and made commercially available by private sector.

บรรณานุกรม :
สุพรรณ ฟู่เจริญ . (2544). การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . 2544. "การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . "การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.