ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : นงนุช สอนสุวิทย์ , ศรีสมร ผ่องพุฒิ , นิภา สุขสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช สอนสุวิทย์ , ศรีสมร ผ่องพุฒิ , นิภา สุขสง . (2546). โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นงนุช สอนสุวิทย์ , ศรีสมร ผ่องพุฒิ , นิภา สุขสง . 2546. "โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นงนุช สอนสุวิทย์ , ศรีสมร ผ่องพุฒิ , นิภา สุขสง . "โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
นงนุช สอนสุวิทย์ , ศรีสมร ผ่องพุฒิ , นิภา สุขสง . โครงการสำรวจการจัดทำบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในกิจการที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.