ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง
นักวิจัย : อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520-
คำค้น : ถั่วเหลือง--การเจริญเติบโต , การจำลองระบบ , แบบจำลองการเติบโตแบบโลจิสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ , สุชาดา ศิริพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741499 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การเติบโตของพืช ณ เวลาต่างๆ สามารถอธิบายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า แบบจำลองการเติบโตแบบลอจิสติก (Logistic growth model) แต่แบบจำลองการเติบโตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้นำปัจจัยในการขาดน้ำของพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถจำลองแบบพฤติกรรมการเติบโตของพืชที่ขาดน้ำได้ วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอแบบจำลองการเติบโตที่รวมปัจจัยการขาดน้ำ โดยใช้ถั่วเหลืองเป็นกรณีศึกษา แบบจำลองที่ได้สามารถนำไปจำลองแบบพฤติกรรมการเติบโตของถั่วเหลืองที่ขาดน้ำได้ และยังสามารถนำไปใช้ควบคุมการเติบโตของภาพนามธรรมของถั่วเหลืองที่สร้างจากหลักการ Bracketed L-System

บรรณานุกรม :
อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520- . (2546). การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520- . 2546. "การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520- . "การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520- . การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.