ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์
นักวิจัย : สายชล เกตุษา
คำค้น : disease control , Durians , packaging , storage , การควบคุมโรค , การเก็บรักษา , ทุเรียน , ภาชนะบรรจุ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3820012 , http://research.trf.or.th/node/904
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สายชล เกตุษา และคณะ ศึกษาอายุเก็บเกี่ยว สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรค ลักษณะของ ภาชนะบรรจุ ระยะเวลาในการปฏิบัติ และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกทุเรียน ทางเรือ พบว่าการเก็บรักษาผลทุเรียนหมอนทองอายุ 118 และ 125 วัน หลังดอกบานที่อุณหภูมิ 13.5 และ 16.5?ซ โดยจัดให้เริ่มการลดอุณหภูมิลงในระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บ รักษาที่อุณหภูมิดังกล่าวทำให้อุณหภูมิภายในผลทุเรียนเท่ากับ 15 และ 18?ซ ตามลำดับ ทุเรียนอายุ 118 วันเกิดอาการสะท้านหนาวที่อุณหภูมิ 13.5?ซ แต่ไม่แสดงอาการดังกล่าวที่อุณหภูมิ 16.5?ซ และ เก็บได้นาน 15 วัน ทุเรียนอายุ 125 วันเก็บรักษาได้ 15 วันที่อุณหภูมิ 13.5?ซ แต่เก็บรักษาได้เพียง 10 วันที่ 16.5?ซ ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิไม่มีผลต่อการเก็บรักษาทุเรียน ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็น ถึงความสำคัญในการที่จะคัดแยกทุเรียนตามอายุออกได้อย่างเหมาะสม เมื่อทำการทดลองระดับกึ่ง พาณิชย์ที่อุณหภูมิ 15?ซ โดยเปรียบเทียบเวลาในการเริ่มลดอุณหภูมินานถึง 72 ชั่วโมง เปรียบเทียบ ชนิด วิธีการ และระยะเวลาในการใช้สารเพื่อควบคุมเชื้อรา ขนาดของรูด้านบนและล่างของกล่องบรรจุ ทุเรียน ตลอดจนการใช้สารเคลือบผิว พบว่า สามารถเก็บรักษาทุเรียนได้เพียง 2 สัปดาห์ โดยที่การเริ่ม ลดอุณหภูมิของทุเรียนลงช้ากว่า 48 ชั่วโมงทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงและเกิดโรคมากขึ้น การใช้สาร เพื่อควบคุมโรคที่ได้ผลคือ Forsetyl-aluminum 4,000 พีพีเอ็ม ร่วมกับ Carbendazim 1,000 พีพีเอ็ม จุ่มแช่นาน 3 นาที หรือจุ่มร่วมกับการใช้สารจับใบ การใช้ Forsetyl-aluminum เพียงอย่างเดียวไม่ สามารถควบคุมโรคได้ และควรใช้สารภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว ขนาดของรูด้านบนและด้าน ล่างของกล่องที่เหมาะสมคือด้านละ 1 รูตรงกลางกล่อง มีพื้นที่ประมาณ 5% ของพื้นที่ฝากล่อง เพื่อช่วย ให้ลดอุณหภูมิได้เร็ว ระบายอากาศดี ความชื้นภายในกล่องต่ำลง ทำให้เกิดโรคน้อยลงและเก็บรักษา ทุเรียนได้นานขึ้น Ketsa and colleagues obtained suitable maturity, fungicide application, packaging, operation time and storage temperature for export of durian fruits by sea. A large scale storage of durians was tested on fruits aged 118 and 125 days after anthesis, cooled at 24 and 48 hours after harvest and kept at 13.5 and 16.5?C. At these storage temperature, the internal temperature of durians was found to be 15 and 18?C respectively. The younger durians developed chilling injury symptom at 13.5?C but could be stored for 15 days at 16.5?C. The older durians could also be stored for 15 days at 13.5?C but sustained only 10 days at 16.5?C. Precooling times had no effect on the storage life. The results indicated that an effective separation durians at different maturity would longthen their storage life. A semi-commercial scale storage of durian at 15?C was also conducted to compare the beginning of cooling times for upto 72 hours. Methods and time for fungicidal application, and hole size at the top and bottom of the durian cartons were also studied. It was found that durian could be stored at the most for only 2 weeks. For effective control of fruit rot, Forsetyl-aluminum at 4,000 ppm in combination with Carbendazim at 1,000 ppm must be used by 3 mins. Submerging or dipping in solution containing surfactant within 24 hours after harvest. Forsetyl-aluminum alone could not control the disease. Cooling should begin 48 hours after harvest. The durian carton should have a hole size about 5% of the top and bottom surface area. This hole facilitated fast cooling and better ventilation resulting in low internal humidity and hence lower disease incidence and longer storage life.

บรรณานุกรม :
สายชล เกตุษา . (2540). การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . 2540. "การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สายชล เกตุษา . "การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
สายชล เกตุษา . การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.