ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์ , Tuning Parameters of Neural Networks to Predict Human Legs-Joint Movement
นักวิจัย : วรวุฒิ ศรีสุขคำ , ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , สุกรี สินธุภิญโญ , บุญเสริม กิจศิริกุล , Worawut Srisukkam , Cholyeun Hongpaisanwiwat , Sukree Sinthupinyo , Boonserm Kijsirikul
คำค้น : การปรับพารามิเตอร์ , นิวรอลเน็ตเวิร์ก , ข้อต่อขามนุษย์ , การทำนายลักษณะการเคลื่อนไหว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : การประชุมวิชาการสถาปนา 5 ปี แม่ฟ้าหลวง ( Camera-Ready) 6 ธค. 2546 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน นักวิจัยได้สร้างเครื่องมือหรือระบบสำหรับช่วยเหลือผู้พิการในการเคลื่อนไหว ในการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพที่จะช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถเดินได้ใกล้เคียงคนปกตินั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของข้อต่อขาจากคนปกติรวมทั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ของระบบเพื่อให้สามารถลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กในการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์โดยใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อขาในรูปแบบค่า มุม (องศา)จากการเคลื่อนไหวของข้อต่อขาคนปกติ บทความนี้ได้นำเสนอ ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์ก ซึ่งประกอบด้วย ค่าอัตราการเรียนรู้ ค่าโมเมนตัม จำนวนชั้นและจำนวนโนดของชั้นซ่อน ที่ใช้ในการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์ ภายหลังการปรับค่าพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์ก แล้ว ส่งผลให้นิวรอลเน็ตเวิร์กสามารถทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวในส่วนข้อเท้าด้านซ้ายและในส่วนข้อเข่าด้านซ้าย มีค่าองศาผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.131±1.390 องศา และอยู่ในช่วง 9.529±1.368 องศา ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วรวุฒิ ศรีสุขคำ , ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , สุกรี สินธุภิญโญ , บุญเสริม กิจศิริกุล , Worawut Srisukkam , Cholyeun Hongpaisanwiwat , Sukree Sinthupinyo , Boonserm Kijsirikul . (2546). การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วรวุฒิ ศรีสุขคำ , ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , สุกรี สินธุภิญโญ , บุญเสริม กิจศิริกุล , Worawut Srisukkam , Cholyeun Hongpaisanwiwat , Sukree Sinthupinyo , Boonserm Kijsirikul . 2546. "การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วรวุฒิ ศรีสุขคำ , ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , สุกรี สินธุภิญโญ , บุญเสริม กิจศิริกุล , Worawut Srisukkam , Cholyeun Hongpaisanwiwat , Sukree Sinthupinyo , Boonserm Kijsirikul . "การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
วรวุฒิ ศรีสุขคำ , ชลยืน หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , สุกรี สินธุภิญโญ , บุญเสริม กิจศิริกุล , Worawut Srisukkam , Cholyeun Hongpaisanwiwat , Sukree Sinthupinyo , Boonserm Kijsirikul . การปรับพารามิเตอร์ของนิวรอลเน็ตเวิร์กสำหรับการทำนายลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อขามนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.