ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง
นักวิจัย : พีรพล ฐิติอนันท์, 2520-
คำค้น : ฟลูอิไดเซชัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , สุชญา นิติวัฒนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729952 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

แอลวาล์วใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ทำหน้าที่ป้อนของแข็งย้อนกลับเข้ามาในระบบ(ท่อไรเซอร์)ใหม่ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาผลของตำแหน่งช่องเติมอากาศ มุมของแอลวาล์ว ปริมาณของแข็งในระบบ และปริมาณอากาศที่ให้ที่ตำแหน่งช่องเติมอากาศ ที่มีต่ออัตราการไหลย้อนกลับของของแข็งในการไหลที่อุณหภูมิห้อง โดยของแข็งที่ใช้ศึกษาเป็นถ่านหินที่มีความหนาแน่น 1381 kg/m[superscript 3] ขนาดระหว่าง 500 ถึง 5000 ไมครอน ซึ่งอยู่ในกลุ่ม B และ D ของการจำแนกด้วยวิธี Geldart โดยมีขนาดเฉลี่ย 740 ไมครอน พบว่าที่ตำแหน่งเหนือจุดศูนย์กลางของแอลวาล์วขึ้นมา 6 เซนติเมตร จะให้อัตราการไหลย้อนกลับของถ่านหินดีที่สุดเมื่อเทียบกับตำแหน่ง 0 และ 12 เซนติเมตร โดยการศึกษาในส่วนนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะในกรณีที่มุมแอลวาล์วเป็นศูนย์องศาเท่านั้น และยังพบอีกว่าอัตราการไหลย้อนกลับของถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอากาศที่ตำแหน่งช่องเติมอากาศ มุมของแอลวาล์วเพิ่มขึ้น แต่ไม่ขึ้นกับปริมาณของแข็งที่สะสมในระบบ และได้นำผลที่ได้มาสร้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลย้อนกลับของถ่านหินกับตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา

บรรณานุกรม :
พีรพล ฐิติอนันท์, 2520- . (2545). การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรพล ฐิติอนันท์, 2520- . 2545. "การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรพล ฐิติอนันท์, 2520- . "การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พีรพล ฐิติอนันท์, 2520- . การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.