ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง
นักวิจัย : ชุติภัค ศุภะกะลิน
คำค้น : การทอผ้า--ไทย , แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ , วีอาร์เอ็มแอล , ระบบแสดงผลภาพสามมิติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประณัฐ โพธิยะราช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729081 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยเกี่ยวกับการจำลองภาพสามมิติของโครงสร้างผ้าทอ ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ทำให้การจำลองภาพต้องทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และต้องใช้เวลานานในการสร้างภาพ เมื่อคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การจำลองภาพจึงสามารถทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันโดยทั่วไป ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการสร้างภาพสั้นลง งานวิจัยนี้เป็นการจำลองภาพสามมิติของโครงสร้างผ้าทอ อาศัยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง โดยเริ่มจากการสร้างแนวเส้นด้ายตามลายทอ โดยอาศัยแบบจำลองของเพียซ ภาพของด้ายแต่ละเส้นจะถูกสร้างขึ้นโดยการลากภาพของหน้าตัดของเส้นด้าย ไปตามแนวเส้นด้าย ภาพของด้ายทุกเส้นจะประกอบรวมกันเป็นโครงสร้างผ้าทอ โปรแกรมที่ทำหน้าที่สร้างภาพจำลองดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิค โดยเน้นให้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย โดยเริ่มจากผู้ใช้ป้อนลายทอที่ต้องการจำลองภาพ พร้อมทั้งปรับค่าการทอที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขนาดของด้าย ความหนาแน่นของด้ายยืนและด้ายพุ่ง สีของด้าย รวมทั้งลักษณะหน้าตัดของด้าย จากนั้นภาพสามมิติของโครงสร้างผ้าทอตามลายทอที่กำหนดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมทั้งมีการแสดงภาพตัดขวางสองมิติของโครงสร้าง ตามแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่งอีกด้วย โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถจำลองภาพสามมิติของโครงสร้างลายทอพื้นฐาน ได้แก่ ลายขัด ลายทะแยง และลายต่วน ภายใต้ค่าการทอที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม :
ชุติภัค ศุภะกะลิน . (2545). การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติภัค ศุภะกะลิน . 2545. "การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติภัค ศุภะกะลิน . "การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชุติภัค ศุภะกะลิน . การจำลองภาพ 3 มิติของโครงสร้างผ้าทอด้วยภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.